1
00:00:20,938 --> 00:00:22,732
<i>Minule ve</i> Válečné zóně...

2
00:00:23,149 --> 00:00:24,984
<i>Hitler zemřel, Německo se vzdalo...</i>

3
00:00:25,025 --> 00:00:26,068
VÁLEČNÁ ZÓNA

4
00:00:26,152 --> 00:00:29,071
<i>...a osud tisíců</i>
<i>nacistických vědců je nejistý.</i>

5
00:00:30,197 --> 00:00:32,867
<i>Tak co navrhujete?</i>

6
00:00:32,950 --> 00:00:34,994
<i>Nemůžeme je tady přece nechat.</i>

7
00:00:35,035 --> 00:00:38,038
<i>Není to nějakých pár adeptů pro Mensu.</i>

8
00:00:38,122 --> 00:00:40,958
<i>Bavíme se tu</i>
<i>o naverbování více než tisíce</i>

9
00:00:41,041 --> 00:00:43,461
<i>nejgeniálnějších mozků na světě.</i>

10
00:00:43,544 --> 00:00:47,381
<i>Kteří ale spáchali ty nejodpornější</i>
<i>válečné zločiny v historii.</i>

11
00:00:48,007 --> 00:00:50,176
<i>Jak to chcete Americe vysvětlit?</i>

12
00:00:50,217 --> 00:00:53,637
<i>Začneme tím, že z těch sráčů nechceme mít</i>

13
00:00:53,679 --> 00:00:55,431
<i>válečné posily.</i>

14
00:00:55,514 --> 00:00:58,893
<i>Pak vysvětlíme, co se stane,</i>
<i>když je dostanou Sověti.</i>

15
00:00:58,976 --> 00:01:01,896
<i>Nechceme Ameriku podvést,</i>
<i>chceme ji chránit.</i>

16
00:01:01,979 --> 00:01:06,525
<i>Přesně to ti nemorální</i>
<i>prospěcháři čekají, že řekneme.</i>

17
00:01:06,609 --> 00:01:09,320
<i>Nelze přehlížet</i>
<i>jejich pohrdání lidským životem.</i>

18
00:01:09,653 --> 00:01:12,573
<i>Židovský lidský život. To je oxymóron?</i>

19
00:01:13,783 --> 00:01:15,785
<i>Posílali ženy a děti do plynu,</i>

20
00:01:15,868 --> 00:01:19,288
<i>sešívali k sobě dvojčata,</i>
<i>aby zjistili, zda se spojí.</i>

21
00:01:19,371 --> 00:01:21,290
<i>Ale můj favorit je toto:</i>

22
00:01:21,373 --> 00:01:24,710
<i>nechali je o hladu</i>
<i>a nutili je pít jen mořskou vodu.</i>

23
00:01:24,794 --> 00:01:28,464
<i>A vy s vážnou tváří navrhujete schovat je</i>
........