1
00:02:22,306 --> 00:02:25,000
Jak jsi mě mohl tak ponížit?

2
00:02:25,779 --> 00:02:28,400
To, co jsi mu řekl před všemi
těmi lidmi...

3
00:02:28,600 --> 00:02:31,000
... je neodpustitelné.

4
00:02:31,616 --> 00:02:35,695
Je to proto, že je Bobův bratranec?
Proto?

5
00:02:36,239 --> 00:02:40,027
Ne. Je to proto, že je muž.
Jakýkoliv muž!

6
00:02:40,234 --> 00:02:43,453
A byl jsi naštvaný, protože
jsem s ním deset minut mluvila.

7
00:02:43,621 --> 00:02:45,189
Je to tak?

8
00:02:45,716 --> 00:02:49,227
Pokud bude takové naše manželství
pak nemáme nic!

9
00:02:49,553 --> 00:02:51,078
Naprosto nic!

10
00:02:52,370 --> 00:02:55,500
Už to nesnesu, Lyle, a nechci to!

11
00:02:55,554 --> 00:02:57,427
To bolí, sundej tu nohu...

12
00:02:57,634 --> 00:02:58,938
Bolí to!

13
00:02:59,251 --> 00:03:00,914
Prosím!

14
00:03:01,900 --> 00:03:03,425
Prosím.

15
00:03:05,670 --> 00:03:07,388
Bolí to!

16
00:03:07,543 --> 00:03:09,370
Sundej tu nohu...

17
00:03:12,557 --> 00:03:14,298
Zabiješ nás!

18
00:03:19,612 --> 00:03:21,441
Lyle!

19
00:03:21,570 --> 00:03:23,008
Prosím.

20
00:03:23,542 --> 00:03:25,109
Prosím!

21
00:03:29,940 --> 00:03:31,681
Co to děláš?

22
00:03:37,979 --> 00:03:39,894
Lyle!

23
00:03:40,087 --> 00:03:41,871
Prosím!

24
00:03:58,675 --> 00:04:00,300
Lyle!
........