1
00:00:00,350 --> 00:00:05,195
Vraždí ty, kteří tebe a tvého pobratima
Apise zaprodali u Soluňského procesu.

2
00:00:06,564 --> 00:00:10,309
Zřejmě je to někdo z tvé bývalé
organizace, z Černé ruky.

3
00:00:11,100 --> 00:00:13,857
Copak nechápeš, že Dimitrijevič
nemá s vraždami nic společného?

4
00:00:13,882 --> 00:00:15,770
Tane, před chvílí přiznal,
že je vinen!

5
00:00:16,106 --> 00:00:18,739
Jestli existuje zrnko naděje,
že je Dimitrijevič nevinný,

6
00:00:19,067 --> 00:00:20,190
prokážu to!

7
00:00:20,808 --> 00:00:23,187
Zavolal synovi,
a potom se přiznal.

8
00:00:25,246 --> 00:00:26,421
Zachránil jsem tvého syna.

9
00:00:27,575 --> 00:00:28,598
Je u mě. V bezpečí.

10
00:00:29,385 --> 00:00:30,385
Kdo tě do toho zatáhl?

11
00:00:31,956 --> 00:00:32,980
Obrad Savkovič.

12
00:00:33,636 --> 00:00:34,715
Vyprovoď slečnu.

13
00:00:35,089 --> 00:00:36,809
Nabízím vám
podíl na obchodě,

14
00:00:37,236 --> 00:00:41,136
státní ochranu, a bezpečné kanály
pro distribuci heroinu.

15
00:00:41,395 --> 00:00:43,675
- Zlikviduji ho.
- Ani náhodou.

16
00:00:43,803 --> 00:00:45,082
Je to Korošcův člověk..

17
00:00:45,341 --> 00:00:47,991
A bez pana Korošce
se neobejdeme.

18
00:00:48,541 --> 00:00:51,078
Situace v Bělehradě
se vyvíjí překotně a komplikuje se,

19
00:00:51,908 --> 00:00:53,598
zejména
pro generála Živkoviče.

20
00:00:53,837 --> 00:00:56,470
Byl ministrem vnitra dlouhá léta.

21
00:00:57,197 --> 00:00:59,049
A v žádném případě
to není naivní.

22
00:00:59,574 --> 00:01:01,900
Barthou přijede
........