1
00:00:26,152 --> 00:00:27,236
<i>Prosím.</i>

2
00:00:34,952 --> 00:00:36,036
Prosím, pomozte.

3
00:00:39,540 --> 00:00:42,501
Prosím. Prosím, pomůžete mi?

4
00:00:47,047 --> 00:00:48,048
Prosím?

5
00:00:57,516 --> 00:00:58,434
Haló?

6
00:00:59,643 --> 00:01:00,644
Prosím?

7
00:01:01,437 --> 00:01:02,438
Prosím.

8
00:01:03,189 --> 00:01:04,190
Pomozte.

9
00:01:08,068 --> 00:01:09,820
Prosím, napadli mě.

10
00:01:10,571 --> 00:01:12,114
Hej! Hej. Uklidni se.

11
00:01:12,198 --> 00:01:13,407
-Klid.
-Utekla jsem...

12
00:01:13,491 --> 00:01:15,159
-Co?
-Jsem zraněná.

13
00:01:15,242 --> 00:01:16,744
Kde? Co se...

14
00:01:44,730 --> 00:01:45,731
Sedni si.

15
00:01:55,032 --> 00:01:56,367
Umíš anglicky?

16
00:01:56,951 --> 00:01:57,952
Jo. Trochu.

17
00:01:59,537 --> 00:02:00,788
Jak se jmenuješ?

18
00:02:00,871 --> 00:02:01,789
Raol.

19
00:02:01,872 --> 00:02:04,416
Jenom tady pracuju. Není to můj dům.

20
00:02:04,500 --> 00:02:06,168
Je tady ještě někdo?

21
00:02:06,252 --> 00:02:08,879
No. Je to Britů. Jezdí jen na víkendy.

22
00:02:11,465 --> 00:02:12,800
Moc se nezdržíme.

23
00:02:13,884 --> 00:02:16,345
Nedělej žádné kraviny, jasné?

24
00:02:16,887 --> 00:02:18,138
Dobře.

25
00:02:20,307 --> 00:02:21,141
........