1
00:03:18,282 --> 00:03:19,533
Chestere,

2
00:03:19,617 --> 00:03:21,452
budoucnost se nedá předvídat.

3
00:03:21,535 --> 00:03:23,454
Píše ji příliš mnoho rukou.

4
00:03:31,253 --> 00:03:34,006
Paní Furuyaová, nemusíte to dělat.

5
00:03:36,634 --> 00:03:38,928
Budu to pro tebe mít za týden.

6
00:03:39,470 --> 00:03:41,430
Pak bude vše v pořádku.

7
00:03:58,656 --> 00:04:03,661
TERMINAL ISLAND
SAN PEDRO, KALIFORNIE - 1941

8
00:04:23,889 --> 00:04:26,600
Pane Furuyao, upřímnou soustrast.

9
00:04:28,936 --> 00:04:30,020
Usmívej se, chlapče.

10
00:04:31,814 --> 00:04:33,440
Tvá matka se dívá.

11
00:04:38,278 --> 00:04:39,488
Mami, tati.

12
00:04:40,739 --> 00:04:41,699
Fotku.

13
00:04:42,741 --> 00:04:45,744
Pane Furuyao,
s portrétem vaší ženy, prosím.

14
00:05:02,386 --> 00:05:03,721
Zapomněl sis tohle.

15
00:05:09,226 --> 00:05:10,477
Zbabělče.

16
00:05:47,389 --> 00:05:49,266
Špatné znamení, co přišlo přes moře.

17
00:05:49,349 --> 00:05:51,310
Nemluv nesmysly!

18
00:05:51,393 --> 00:05:53,187
Všichni to vidí.

19
00:05:53,270 --> 00:05:55,022
Ani mrtví nemají klid.

20
00:05:55,105 --> 00:05:57,941
- Už nejsme v Japonsku.
- No právě.

21
00:05:58,942 --> 00:06:01,695
Zapomínáme na to,
že nás dávní duchové volají.

22
00:06:02,279 --> 00:06:03,530
Duch?

23
00:06:04,948 --> 00:06:06,867
Po tolika letech?

24
00:06:06,950 --> 00:06:08,535
Na takovou vzdálenost?

........