1
00:00:07,967 --> 00:00:09,719
{\an8}DÍKŮVZDÁNÍ

2
00:00:09,802 --> 00:00:13,305
-Tak v mém domě mluvit nebudeš!
-Koukej mě pustit!

3
00:00:13,389 --> 00:00:15,224
-Nemáš žádný respekt!
-Co to je?

4
00:00:20,521 --> 00:00:21,605
Podívejte.

5
00:00:22,732 --> 00:00:24,900
Pro svou rodinu dřu jako mezek.

6
00:00:26,610 --> 00:00:27,653
Vždyť to víte.

7
00:00:29,029 --> 00:00:30,489
Protože vás mám rád.

8
00:00:31,615 --> 00:00:32,992
Mám vás rád.

9
00:00:33,909 --> 00:00:34,910
To víte.

10
00:00:36,620 --> 00:00:37,913
My tebe taky, tati.

11
00:00:38,706 --> 00:00:40,583
Jen prostě přestaň brát kokain.

12
00:00:41,083 --> 00:00:42,084
Buď dospělý.

13
00:00:54,096 --> 00:00:56,265
-Co se tu děje?
-Leslie, máš chvíli?

14
00:00:56,932 --> 00:00:59,018
Co se děje? Tohle je má společnost.

15
00:01:00,144 --> 00:01:01,270
O co tu jde?

16
00:01:01,687 --> 00:01:03,856
Tito pánové s tebou chtějí mluvit.

17
00:01:08,152 --> 00:01:09,320
Nejbližší pocit

18
00:01:09,904 --> 00:01:11,655
podobný tomu z kokainu...

19
00:01:13,491 --> 00:01:14,492
je z výhry...

20
00:01:15,493 --> 00:01:17,787
nebo zisku velké sumy peněz.

21
00:01:19,914 --> 00:01:21,123
Například...

22
00:01:21,957 --> 00:01:25,044
z loterie nebo dědictví.

23
00:01:27,171 --> 00:01:28,839
A dobrý kokain...

24
00:01:31,300 --> 00:01:36,263
je jako čistá, koncentrovaná pohoda.

25
........