1
00:00:05,423 --> 00:00:09,218
Přivítejte ředitele
vnitřní bezpečnosti Maximiliana Laurenta.

2
00:00:09,927 --> 00:00:12,304
{\an8}PŘED 3 MĚSÍCI

3
00:00:12,388 --> 00:00:16,350
Na toto období
neustále se zvyšujícího stupně ohrožení

4
00:00:17,518 --> 00:00:22,189
musí navázat období
aktivnější spolupráce evropských národů

5
00:00:23,441 --> 00:00:27,737
a zvýšené uvědomělosti týkající se praktik

6
00:00:28,028 --> 00:00:29,905
našeho sběru informací.

7
00:00:32,032 --> 00:00:36,871
Díky tomuto cíli mohu hrdě oznámit,

8
00:00:37,663 --> 00:00:39,331
že Mary měla beránka

9
00:00:39,415 --> 00:00:41,041
se sněhobílou vlnou

10
00:00:41,667 --> 00:00:44,336
a kamkoliv šla Mary, beránek šel za ní.

11
00:00:50,593 --> 00:00:52,052
Moc se omlouvám.

12
00:00:55,222 --> 00:00:56,056
Odpusťte mi.

13
00:00:56,599 --> 00:00:59,810
Po nočním letu
možná nejsem úplně ve formě.

14
00:01:00,770 --> 00:01:03,022
Upřímně se omlouvám.

15
00:01:04,607 --> 00:01:05,733
Jak jsem říkal...

16
00:01:07,735 --> 00:01:09,320
Ano, jak jsem říkal...

17
00:01:09,987 --> 00:01:13,783
Žil, byl jeden muž v Nantucket...

18
00:01:34,261 --> 00:01:36,180
Dohoda s Denonem.

19
00:01:36,263 --> 00:01:37,515
Jo?

20
00:01:37,598 --> 00:01:40,226
Můžeš ji dnes uzavřít, Leslie?

21
00:01:40,309 --> 00:01:42,603
-Dohodu s Denonem?
-Jo.

22
00:01:42,686 --> 00:01:47,983
Nejspíš nám proklouzla mezi prsty, Johne.

23
00:01:48,067 --> 00:01:51,529
Byl to podělaný týden.

24
00:01:51,654 --> 00:01:53,781
Měl jsi to těžké.
........