1
00:01:37,561 --> 00:01:42,561
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

2
00:02:28,244 --> 00:02:29,257
Ahoj, láska.

3
00:02:29,781 --> 00:02:32,233
<i>Ahoj. Len ... skúšal som sa ti dovolať.</i>

4
00:02:32,257 --> 00:02:34,134
Naozaj? Mala som stíšenú hlasitosť.

5
00:02:35,492 --> 00:02:37,105
<i>Si doma?</i>

6
00:02:37,129 --> 00:02:39,741
Bola som na rannej jóge, práve som skončila.

7
00:02:39,765 --> 00:02:41,937
<i>Ty fajčíš?</i>

8
00:02:42,361 --> 00:02:43,799
Nie.

9
00:02:45,117 --> 00:02:47,194
<i>Kedy chceš dnes večer odísť?</i>

10
00:02:48,432 --> 00:02:51,227
Počuj, zazvonil mi Phil.
Musím ísť dnu.

11
00:02:52,465 --> 00:02:54,821
Chcú, aby som sa ujala toho
prípadu Mortensenovej.

12
00:02:55,979 --> 00:02:57,457
<i>Čože?! Myslel som si ...</i>

13
00:02:58,975 --> 00:03:00,532
- <i>... že sme a dohodli.</i>
- Súhlasila som.

14
00:03:01,530 --> 00:03:03,383
<i>Naozaj?</i>

15
00:03:03,407 --> 00:03:05,484
<i>Porozprávajme sa neskôr.</i>

16
00:03:06,562 --> 00:03:08,040
<i>Maj sa, láska.</i>

17
00:03:45,020 --> 00:03:47,832
Poskytnete nám nejaké vyjadrenie
k prípadu Connie Mortensenovej?

18
00:03:47,856 --> 00:03:50,787
Predstiera to? Stále predstavuje
nebezpečenstvo pre spoločnosť?

19
00:03:50,811 --> 00:03:52,983
Môžete sa zastaviť a porozprávať sa
s nami na minútku?

20
00:03:53,007 --> 00:03:56,042
Myslíte si, že to bolo vopred premyslené?
Predstiera amnéziu?

21
00:04:18,686 --> 00:04:20,938
Uvažujete o tom, že?

22
00:04:20,962 --> 00:04:23,917
Všetci mi za tú správu dýchajú na krk.

23
00:04:32,424 --> 00:04:34,117
Vyplašilo vás to, že?

24
........