1
00:01:27,461 --> 00:01:32,461
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

2
00:02:18,144 --> 00:02:19,157
Ahoj, láska.

3
00:02:19,681 --> 00:02:22,133
<i>Ahoj. Len ... skúšal som sa ti dovolať.</i>

4
00:02:22,157 --> 00:02:24,034
Naozaj? Mala som stíšenú hlasitosť.

5
00:02:25,392 --> 00:02:27,005
<i>Si doma?</i>

6
00:02:27,029 --> 00:02:29,641
Bola som na rannej jóge, práve som skončila.

7
00:02:29,665 --> 00:02:31,837
<i>Ty fajčíš?</i>

8
00:02:31,861 --> 00:02:33,299
Nie.

9
00:02:34,617 --> 00:02:36,694
<i>Kedy chceš dnes večer odísť?</i>

10
00:02:37,932 --> 00:02:40,727
Počuj, zazvonil mi Phil.
Musím ísť dnu.

11
00:02:41,965 --> 00:02:44,321
Chcú, aby som sa ujala toho
prípadu Mortensenovej.

12
00:02:45,479 --> 00:02:46,957
<i>Čože?! Myslel som si ...</i>

13
00:02:48,475 --> 00:02:50,032
- <i>... že sme a dohodli.</i>
- Súhlasila som.

14
00:02:51,030 --> 00:02:52,883
<i>Naozaj?</i>

15
00:02:52,907 --> 00:02:54,984
<i>Porozprávajme sa neskôr.</i>

16
00:02:56,062 --> 00:02:57,540
<i>Maj sa, láska.</i>

17
00:03:34,520 --> 00:03:37,332
Poskytnete nám nejaké vyjadrenie
k prípadu Connie Mortensenovej?

18
00:03:37,356 --> 00:03:40,287
Predstiera to? Stále predstavuje
nebezpečenstvo pre spoločnosť?

19
00:03:40,311 --> 00:03:42,483
Môžete sa zastaviť a porozprávať sa
s nami na minútku?

20
00:03:42,507 --> 00:03:45,542
Myslíte si, že to bolo vopred premyslené?
Predstiera amnéziu?

21
00:04:08,186 --> 00:04:10,438
Uvažujete o tom, že?

22
00:04:10,462 --> 00:04:13,417
Všetci mi za tú správu dýchajú na krk.

23
00:04:21,924 --> 00:04:23,617
Vyplašilo vás to, že?

24
........