1
00:00:21,699 --> 00:00:24,060
Zobrazené události se skutečně staly.

2
00:00:24,140 --> 00:00:27,459
Kvůli bezpečnosti přeživších
byly některé detaily změněny.

3
00:00:27,540 --> 00:00:30,660
<i>Každý ví, že polská mafie
ublížila spoustě lidí.</i>

4
00:00:31,419 --> 00:00:34,740
<i>Ale napadlo tě někdy,
kolik lidí ublížilo polské mafii?</i>

5
00:00:35,300 --> 00:00:36,620
<i>Podle mě jen jeden.</i>

6
00:00:37,380 --> 00:00:38,340
<i>Byl to Masa.</i>

7
00:00:39,180 --> 00:00:43,340
<i>Ublížil spoustě pořádných gaunerů příběhy,
které si vytáhl z prdele.</i>

8
00:00:44,379 --> 00:00:47,259
<i>Byl první, kdo začal práskat na přátele,</i>

9
00:00:47,499 --> 00:00:49,179
<i>a všichni jeho lžím věřili,</i>

10
00:00:49,980 --> 00:00:51,780
<i>zatímco pravda o gangsterech...</i>

11
00:00:51,860 --> 00:00:53,220
SOUČASNOST

12
00:00:53,300 --> 00:00:54,900
<i>...je docela jiná.</i>

13
00:01:01,899 --> 00:01:05,259
Dámy a pánové,
dostala jsem informaci, že…

14
00:01:05,900 --> 00:01:07,980
Ano, tady je.

15
00:01:08,420 --> 00:01:09,660
To je on.

16
00:01:10,580 --> 00:01:13,940
Třetí část vaší ságy začíná
poetickým popisem:

17
00:01:14,739 --> 00:01:18,620
půl tuny kokainu, kterou jste spálil,
aby se nedostala na polský trh.

18
00:01:18,699 --> 00:01:22,179
Ano, opravdu jsem chtěl
zachraňovat před drogami,

19
00:01:23,259 --> 00:01:26,180
hlavně nejmladší generaci.

20
00:01:44,859 --> 00:01:48,819
<i>Narodil jsem se v prdeli
zvané Polská lidová republika.</i>

21
00:01:52,419 --> 00:01:54,620
<i>Upřímně, aby ses stal gangsterem,</i>

22
00:01:54,699 --> 00:01:57,339
<i>nemusíš vyrůstat v posraný rodině.</i>

23
00:02:00,300 --> 00:02:01,980
<i>Měl jsem kde žít a spát.</i>
........