1
00:00:06,006 --> 00:00:08,967
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,594 --> 00:00:12,804
<i>Co bude dál?</i>

3
00:00:15,890 --> 00:00:18,727
Přesně o tom jsem s vámi chtěla mluvit.

4
00:00:19,310 --> 00:00:21,938
Jako soukromá detektivka
mám jistá omezení.

5
00:00:23,106 --> 00:00:26,109
Přes určité překážky se prostě nedostanu.

6
00:00:26,609 --> 00:00:29,863
Byrokracie, papírování,
informace, k nimž nemám přístup.

7
00:00:30,488 --> 00:00:34,075
Jde o nemocnice, o policii, márnice…

8
00:00:35,243 --> 00:00:38,246
Snažím se, aby nás pustili
do té nemocnice,

9
00:00:38,329 --> 00:00:41,166
abychom zjistili,
zda je ta žena vaše matka.

10
00:00:41,833 --> 00:00:43,835
Pouštějí tam pouze příbuzné.

11
00:00:43,918 --> 00:00:48,339
Snažím se jim váš případ vysvětlit,
ale nemáme žádné právní páky.

12
00:00:49,049 --> 00:00:49,883
Ledaže…

13
00:00:50,967 --> 00:00:55,638
byste svou matku
oficiálně prohlásil za nezvěstnou.

14
00:00:56,139 --> 00:00:58,558
Pak by zakročily úřady.

15
00:00:58,641 --> 00:01:03,480
- Veřejně prohlásit, že nevíme, kde je?
- Chápu, že to není jednoduché.

16
00:01:04,064 --> 00:01:07,400
Jste veřejná osoba
a tohle by proniklo do médií.

17
00:01:09,152 --> 00:01:12,697
Proberte to s rodinou, promyslete to,

18
00:01:13,198 --> 00:01:16,201
a dejte mi vědět,
jestli do toho chcete jít.

19
00:01:16,785 --> 00:01:20,789
Bez toho vám pochopitelně
nemůžu být více nápomocná.

20
00:01:20,872 --> 00:01:26,461
Proberu to s Alexem, ale zatím prosím
tlačte na nemocnici, ať mě tam pustí.

21
00:01:29,798 --> 00:01:30,799
Moc vám děkuju.

22
00:01:51,694 --> 00:01:54,531
{\an8}- Přidej mi.
- Mlč, už máš dost.

........