1
00:01:02,150 --> 00:01:04,925
Láska v čase

2
00:01:05,662 --> 00:01:07,662
18. epizóda

3
00:01:07,862 --> 00:01:12,862
Titulky 19.4.2021
Andrea1717

4
00:01:22,040 --> 00:01:23,640
Povedz to.

5
00:01:23,640 --> 00:01:25,239
V čom je problém?

6
00:01:27,959 --> 00:01:30,200
V baroch som zrušil
všetky svoje členské karty.

7
00:01:30,480 --> 00:01:31,400
Dobre.

8
00:01:31,400 --> 00:01:32,319
Po druhé.

9
00:01:34,400 --> 00:01:36,000
Teraz ich zaradím na čiernu listinu.

10
00:01:38,760 --> 00:01:40,239
Zbohom Nana.

11
00:01:42,120 --> 00:01:43,719
Zbohom Jiaojiao.

12
00:01:45,000 --> 00:01:46,400
Zbohom miláčik.

13
00:01:46,400 --> 00:01:47,400
Budeš mi...

14
00:01:48,799 --> 00:01:51,760
Budeš mi chýbať.

15
00:01:53,400 --> 00:01:54,480
Vymazané.

16
00:01:54,480 --> 00:01:55,079
Verím ti.

17
00:01:55,775 --> 00:02:00,000
Ale ak raz uvidím v tvojom
telefóne niečo podozrivé,

18
00:02:01,120 --> 00:02:01,799
zistíš to.

19
00:02:01,799 --> 00:02:03,560
Áno.

20
00:02:04,359 --> 00:02:05,599
Pokračuj.

21
00:02:08,158 --> 00:02:08,999
Ja,

22
00:02:09,400 --> 00:02:12,900
Jiang Shaokai, milujem
Luo Xiaoxi ako svoj život.

23
00:02:14,199 --> 00:02:16,039
Ver mojim slovám.

24
00:02:16,039 --> 00:02:20,240
V mene Božom,

........