1
00:00:03,519 --> 00:00:05,605
HBO uvádí

2
00:00:21,788 --> 00:00:23,581
Přijde chlap do baru a povídá:

3
00:00:23,664 --> 00:00:28,961
"Jmenuju se Kryštof Kolumbus
a tenhle bar teď patří mně.

4
00:00:29,045 --> 00:00:32,965
Odteďka se bude jmenovat
'Hispaniola Lounge'."

5
00:00:33,132 --> 00:00:36,386
Nikdo z černošských hostů
neřekne ani slovo.

6
00:00:36,469 --> 00:00:40,223
Jen černý barman zavrtí hlavou:
"Ach, ti běloši..."

7
00:01:44,787 --> 00:01:51,044
STRUČNÉ DĚJINY VYHLAZOVÁNÍ

8
00:02:10,521 --> 00:02:14,317
4. ČÁST
Světlé barvy fašismu

9
00:02:21,407 --> 00:02:25,161
ZEMĚ S LIDMI

10
00:02:25,328 --> 00:02:32,210
MÝTUS NEDOTČENÉ PŘÍRODY

11
00:02:36,381 --> 00:02:39,717
Země bez lidí neexistuje.

12
00:02:40,676 --> 00:02:43,721
Představa, že Amerika
byla panenskou půdou

13
00:02:43,805 --> 00:02:49,644
nebo divočinou obývanou pololidmi
zvanými divoši, je pouhý mýtus.

14
00:02:49,727 --> 00:02:54,899
Země se stala neobydlenou
jen kvůli zabíjení a vysídlování.

15
00:02:58,611 --> 00:03:02,490
Před příchodem Britů byla
Severní Amerika kontinentem

16
00:03:02,657 --> 00:03:07,245
vesnic, národů
a společenství národů.

17
00:03:07,328 --> 00:03:10,248
V letech 1814 až 1824

18
00:03:10,331 --> 00:03:14,168
se velká část území
mezi dnešní Floridou a Kentucky

19
00:03:14,252 --> 00:03:17,922
stala soukromým majetkem
bílých osadníků.

20
00:03:18,005 --> 00:03:21,884
Byla založena první stálá
americká koloniální instituce.

21
00:03:21,968 --> 00:03:24,762
Zpočátku se jmenovala
Úřad pro záležitosti indiánů

22
00:03:24,846 --> 00:03:27,890
........