1
00:00:03,336 --> 00:00:05,255
{\an8}HAVANA, KUBA

2
00:00:15,974 --> 00:00:17,142
Ahoj, zlato.

3
00:00:17,726 --> 00:00:21,730
Kristepane, kdes byl? Tolik dní!

4
00:00:22,272 --> 00:00:24,899
Měl jsem práci. Už je to v pohodě.

5
00:00:24,983 --> 00:00:27,610
Říkals, ať se schovám,
že jsme v maléru a...

6
00:00:27,694 --> 00:00:32,699
Já vím. Už jsem to asi vyřešil.
Myslím, že mám dobrý zprávy.

7
00:00:35,785 --> 00:00:36,619
Dobrý zprávy?

8
00:00:36,703 --> 00:00:39,956
Stillwellová. Je ochotná nás zveřejnit.

9
00:00:40,790 --> 00:00:42,417
Nelži mi.

10
00:00:42,500 --> 00:00:44,294
Přísahám Bohu.

11
00:00:47,005 --> 00:00:47,964
Jo.

12
00:00:48,047 --> 00:00:53,511
Ale než náš vztah zveřejníme,
musíš mi říct pravdu.

13
00:00:53,595 --> 00:00:56,097
Musím vědět, komu jsi řekla Véčku.

14
00:01:02,061 --> 00:01:03,229
Hej, no tak.

15
00:01:05,732 --> 00:01:07,567
Jsme to my dva.

16
00:01:09,360 --> 00:01:12,489
Bonnie a Clyde.

17
00:01:12,614 --> 00:01:15,366
Jízda nebo smrt, viď?

18
00:01:21,206 --> 00:01:22,832
Do hajzlu.

19
00:01:26,753 --> 00:01:32,175
Nějakým chlápkům jsem řekla,
že nosíš Véčko někam k Nudlárně.

20
00:01:33,510 --> 00:01:37,972
Moc se omlouvám, zlato. Musela jsem...

21
00:01:38,056 --> 00:01:39,641
Proč?

22
00:01:42,060 --> 00:01:43,770
Co na tebe mají?

23
00:01:44,896 --> 00:01:48,191
Jména neznám, ale jeden z nich byl Brit,

24
00:01:48,733 --> 00:01:52,320
černý vlasy, samolibej parchant,
pak Frantík na ježka.
........