1
00:00:23,720 --> 00:00:24,800
BŮH

2
00:01:27,360 --> 00:01:30,320
KRÁSNĚ JE NA ZEMI

3
00:01:42,417 --> 00:01:47,833
Josefino! Tys mě neslyšela?
Dej mi tu botu.

4
00:01:57,125 --> 00:02:00,875
A neruš tatínka. Připravuje si kázání.

5
00:02:07,375 --> 00:02:10,375
Jednoho dne Pán…

6
00:02:13,375 --> 00:02:15,833
V den, kdy Pán…

7
00:02:15,917 --> 00:02:19,125
Teď ne. Běž pryč, prosím.

8
00:02:32,292 --> 00:02:36,917
FARNÍ MATRIKA
PO-ST 14-17

9
00:02:52,083 --> 00:02:57,500
Bydlíme daleko za vesnicí,
tak si Josefina nemá s kým hrát.

10
00:02:58,958 --> 00:03:00,958
Jojo.

11
00:03:02,417 --> 00:03:03,792
Jo.

12
00:03:05,167 --> 00:03:08,167
Já nevím. Co?

13
00:03:14,417 --> 00:03:15,583
Jo.

14
00:03:15,667 --> 00:03:18,625
Nic nestíhám.

15
00:03:18,708 --> 00:03:21,875
Dělám toho spoustu.
Ale nic z toho, co bych chtěla.

16
00:03:24,625 --> 00:03:25,958
Myslíš?

17
00:03:28,208 --> 00:03:29,417
Ne…

18
00:03:30,417 --> 00:03:33,167
Počkej chvilku.

19
00:03:33,250 --> 00:03:35,708
Co děláš vevnitř? Běž si hrát ven.

20
00:03:35,792 --> 00:03:38,333
A dej mi tu botu. Josefino!

21
00:03:38,417 --> 00:03:40,208
Počkej chvilku.

22
00:04:14,708 --> 00:04:16,667
Utekla jsem.

23
00:04:43,458 --> 00:04:46,375
Utekla jsem, opravdu!

24
00:04:56,042 --> 00:04:59,167
- Nikdo si se mnou nechce hrát.
- Zajímá mě to snad?
........