1
00:01:37,639 --> 00:01:40,058
Pro mou sestru jsi moc malý,
Migueli.

2
00:01:40,142 --> 00:01:42,227
Ani neví, jak se jmenuješ.

3
00:01:42,936 --> 00:01:44,479
Bude to vědět.

4
00:01:54,948 --> 00:01:58,952
Copak děláš?
Dokonči ten domácí úkol.

5
00:01:59,661 --> 00:02:02,164
Večeře už skoro je. Tak šup.

6
00:02:06,835 --> 00:02:07,878
Haló?

7
00:02:08,253 --> 00:02:09,296
Roso.

8
00:02:09,963 --> 00:02:12,007
- Musíš odejít.
- <i>Cože?</i>

9
00:02:12,090 --> 00:02:14,176
Vezmi Miguela a běž, hned.

10
00:02:14,927 --> 00:02:16,678
Počkej. Co se děje?

11
00:02:17,429 --> 00:02:20,182
<i>Jde po mně kartel. Musíte zmizet.</i>

12
00:02:21,642 --> 00:02:23,977
- A co ty?
- O mě si nedělej starosti.

13
00:02:24,061 --> 00:02:25,479
Drž se plánu.

14
00:02:25,812 --> 00:02:28,023
Carlosi, co se stalo?

15
00:02:28,857 --> 00:02:30,859
Budou chtít demonstrovat sílu.

16
00:02:30,943 --> 00:02:33,028
Potom si přijdou pro tebe.

17
00:02:35,322 --> 00:02:36,949
Kdo to byl, mami?

18
00:02:40,077 --> 00:02:41,870
Tvůj strejda Carlos.

19
00:02:44,164 --> 00:02:47,543
Běž si pro věci. Musíme jít.

20
00:03:02,558 --> 00:03:04,351
Když to nenajdeme...

21
00:03:05,352 --> 00:03:07,229
Co řekneme Angelovi?

22
00:03:12,401 --> 00:03:13,735
Najdeme to.

23
00:03:19,992 --> 00:03:23,662
Podrazils kartel, Carlosi.
Tvoje rodina zaplatí.

24
00:04:28,894 --> 00:04:30,437
Pojď, Jacksone.
........