1
00:00:00,026 --> 00:00:01,886
Operace Maják.

2
00:00:01,910 --> 00:00:05,736
Nevyřešená vražda Gail Vellaové
z 10. září 2019.

3
00:00:07,408 --> 00:00:09,206
Po čem Gail Vellaová pátrala?

4
00:00:09,246 --> 00:00:10,795
Kvůli tomu ji zabili?

5
00:00:19,650 --> 00:00:22,518
Bylo to jenom nedorozumění.
Děláte ze mě obětního beránka.

6
00:00:22,553 --> 00:00:23,767
Obětního beránka?!

7
00:00:24,814 --> 00:00:26,063
Sdělte mu obvinění.

8
00:00:29,714 --> 00:00:33,128
- Co to má být?
- Dvoják. Je plno.

9
00:00:36,085 --> 00:00:39,041
Nejste nadále schopen
řídit svůj tým.

10
00:00:40,096 --> 00:00:41,011
Cože?

11
00:00:41,055 --> 00:00:44,206
Budete moci odejít do penze
s plnými výsluhami.

12
00:00:44,230 --> 00:00:48,116
A vyhnout se potupnému
kázeňskému postihu a propuštění.

13
00:00:49,950 --> 00:00:52,247
Naštěstí měl John životní pojistku.

14
00:01:03,203 --> 00:01:04,645
Takhle snadný to je, Jo.

15
00:01:04,672 --> 00:01:08,200
Chtěla jsem se zeptat na tu druhou věc -
můj problém s Ryanem.

16
00:01:08,543 --> 00:01:09,713
Nech to být, Kate.

17
00:01:12,159 --> 00:01:14,566
<i>Nevím, odkud ta čísla máte...</i>

18
00:01:14,592 --> 00:01:17,590
<i>Poskytla mi je vaše kancelář,
pane náčelníku.</i>

19
00:01:17,627 --> 00:01:21,014
Nestydatý lhář
povýšený do vedení policie!

20
00:01:22,927 --> 00:01:25,487
A vy? Pořád si myslíte,
že je tu někdo čtvrtý?

21
00:01:26,630 --> 00:01:27,730
H?

22
00:01:45,596 --> 00:01:47,686
Analýza zjistila
částečnou shodu s osobou,

23
........