1
00:01:01,750 --> 00:01:04,600
Láska v čase

2
00:01:05,300 --> 00:01:07,300
20. epizóda

3
00:01:12,280 --> 00:01:14,079
Prezident Lu, čítal som dohodu,

4
00:01:14,079 --> 00:01:15,120
je bez chyby.

5
00:01:15,120 --> 00:01:16,760
Myslím, že teraz nemôžeme niečo zmeniť.

6
00:01:21,159 --> 00:01:23,159
Kang Ruicheng musel
byť dokonale pripravený.

7
00:01:24,599 --> 00:01:26,680
Áno, toto vám švagriná nemôže robiť.

8
00:01:27,159 --> 00:01:31,100
Ale na adaptáciu románu,
nie je nikto lepší ako Kang Ruicheng.

9
00:01:31,920 --> 00:01:34,319
Myslím, že by sme
mali do projektu investovať,

10
00:01:34,640 --> 00:01:37,000
aby ste mohli pracovať so švagrinou.

11
00:01:37,920 --> 00:01:39,120
Čo tým myslíte?

12
00:01:39,439 --> 00:01:40,280
Investovať?

13
00:01:40,400 --> 00:01:41,120
Správne.

14
00:01:44,200 --> 00:01:45,640
Môžem investovať.

15
00:01:46,625 --> 00:01:48,200
Dohodnite mi stretnutie
s Kang Ruichengom.

16
00:01:53,920 --> 00:01:55,120
Chcem, aby ste to nechali tak.

17
00:01:57,280 --> 00:01:58,200
Povedzte si cenu.

18
00:01:59,840 --> 00:02:01,000
Musíte žartovať.

19
00:02:01,500 --> 00:02:04,040
Máme podpísanú zmluvu.

20
00:02:04,439 --> 00:02:07,200
Svoje slovo držím.

21
00:02:07,959 --> 00:02:10,625
Jianan dokončila román so mnou.

22
00:02:10,960 --> 00:02:15,875
Preto si nemyslím, že môže niekto
chápať román lepšie ako ja.

23
00:02:16,280 --> 00:02:18,639
Adaptácia bude úspešná.

24
00:02:18,639 --> 00:02:19,639
Nemyslím si.
........