1
00:00:06,465 --> 00:00:09,343
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:24,358 --> 00:00:25,609
Jsou tři.

3
00:00:25,692 --> 00:00:28,987
Ve zvláštních, vznešených uniformách.

4
00:00:29,071 --> 00:00:31,782
Postaví vás do řady
a berou si vás po jednom.

5
00:00:31,865 --> 00:00:33,534
Kolik dávají otázek?

6
00:00:33,617 --> 00:00:35,369
Takový test to není.

7
00:00:35,452 --> 00:00:38,497
A mají takové zařízení.
Speciálně vyrobené.

8
00:00:38,580 --> 00:00:39,831
Píchnou tě do ruky.

9
00:00:39,915 --> 00:00:41,375
Bolí to?

10
00:00:41,458 --> 00:00:42,501
Jen chvíli.

11
00:00:42,584 --> 00:00:44,086
Pak zjistíš, jestli jsi griša,

12
00:00:44,169 --> 00:00:45,879
budeš bydlet v Malém paláci,

13
00:00:45,963 --> 00:00:49,716
jíst sladký meloun,
sladkosti a dobře se oblékat.

14
00:00:49,800 --> 00:00:51,551
Vybrali už někoho odsud?

15
00:00:51,635 --> 00:00:54,596
Jednou. Hned první rok. Luciana.

16
00:00:54,680 --> 00:00:57,182
Ten malý pyroman
byl samozřejmě ohňostrůjce.

17
00:00:57,266 --> 00:01:00,644
- Já chci být vlnostrůjce.
- Já jsem určitě větrostrůjce.

18
00:01:00,727 --> 00:01:03,730
Ty větry jen vypouštíš, neumíš je ovládat.

19
00:01:05,482 --> 00:01:06,858
Jak ten test funguje?

20
00:01:07,693 --> 00:01:08,527
Pro tebe?

21
00:01:09,611 --> 00:01:10,904
Pro tebe nijak.

22
00:01:10,988 --> 00:01:13,824
Test nedělají,
když jsi nemocný nebo zraněný.

23
00:01:13,907 --> 00:01:17,744
Kvůli tvý rvačce s večeří
ho budeš muset letos vynechat, vořechu.

24
........