1
00:00:06,465 --> 00:00:09,343
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:52,469 --> 00:00:54,012
<i>Drahý Male,</i>

3
00:00:54,096 --> 00:00:56,306
<i>nevím, kde tě tento dopis zastihne,</i>

4
00:00:56,390 --> 00:00:58,058
<i>ale nestrachuj se o mě.</i>

5
00:00:59,643 --> 00:01:00,686
<i>Jsem v pořádku.</i>

6
00:01:00,769 --> 00:01:04,231
<i>V bezpečí v Malém paláci.</i>

7
00:01:04,314 --> 00:01:06,817
<i>Jako bych mrkla a celý svět se změnil.</i>

8
00:01:12,114 --> 00:01:16,827
<i>Ale dobré na tom je,</i>
<i>že mám poprvé svůj vlastní pokoj…</i>

9
00:01:16,910 --> 00:01:19,705
Svatí! Koupala ses už někdy?

10
00:01:20,581 --> 00:01:21,957
A co to máš s obličejem?

11
00:01:23,542 --> 00:01:25,627
Bude to víc práce, než jsem myslela.

12
00:01:25,711 --> 00:01:26,795
Dones mi soupravu.

13
00:01:28,005 --> 00:01:32,634
<i>…a spoustu služek,</i>
<i>které mi projevují naprostý respekt.</i>

14
00:01:34,261 --> 00:01:39,016
<i>Vážně, neutuchající… respekt.</i>

15
00:01:41,852 --> 00:01:45,314
<i>Mně, tvé malé kamarádce z Keramzinu.</i>

16
00:01:51,320 --> 00:01:54,990
<i>Hodně bychom se tomu nasmáli,</i>
<i>kdybys tu byl.</i>

17
00:02:00,829 --> 00:02:02,289
[staroravsky] Smrdí jako kůň.

18
00:02:02,372 --> 00:02:04,082
Koně jsou aspoň k něčemu.

19
00:02:05,125 --> 00:02:06,752
Přestaňte.

20
00:02:06,835 --> 00:02:08,795
Dokážu se umýt sama.

21
00:02:08,879 --> 00:02:10,881
A ano, páchnu jako kůň.

22
00:02:10,964 --> 00:02:14,593
Na jednom jsem ujela 320 kilometrů
potom, co mě málem zabili.

23
00:02:14,676 --> 00:02:15,594
Dvakrát.

24
00:02:15,677 --> 00:02:18,639
Rozumím staré ravštině
a bylo to dost urážlivé.
........