1
00:00:06,048 --> 00:00:08,884
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:24,525 --> 00:00:26,985
<i>Schopný mladý kapitán,</i>

3
00:00:28,070 --> 00:00:30,447
<i>statečný na moři.</i>

4
00:00:31,573 --> 00:00:33,909
<i>Voják a námořník</i>

5
00:00:36,912 --> 00:00:38,455
<i>bez nemocí.</i>

6
00:00:44,753 --> 00:00:48,799
<i>Drahá Alino, jsou to už týdny,</i>
<i>co ses mi neozvala.</i>

7
00:00:50,384 --> 00:00:51,635
<i>Píšu ti už potřetí.</i>

8
00:00:58,892 --> 00:01:00,894
<i>Moji jednotku poslali do Černastu,</i>

9
00:01:00,978 --> 00:01:02,896
<i>kde Fjerdané útočí v noci.</i>

10
00:01:06,316 --> 00:01:08,068
Základna už není daleko.

11
00:01:13,365 --> 00:01:15,784
<i>Chtěl jsem zaplatit větrostrůjci za vzkaz.</i>

12
00:01:16,451 --> 00:01:17,661
<i>Ale vysmál se mi.</i>

13
00:01:18,870 --> 00:01:21,623
<i>Žádal jsem poručíka,</i>
<i>aby napsal do Malého paláce.</i>

14
00:01:21,707 --> 00:01:22,833
NAŠE SVATÁ PŘIŠLA

15
00:01:22,916 --> 00:01:23,792
MOC POZDĚ

16
00:01:23,875 --> 00:01:25,460
<i>Než mě poslal pryč, ptal se:</i>

17
00:01:26,837 --> 00:01:28,839
<i>„Co pro tebe vlastně znamená?“</i>

18
00:01:31,550 --> 00:01:33,176
<i>A já nevěděl, jak odpovědět.</i>

19
00:01:36,847 --> 00:01:37,889
Saša.

20
00:01:40,976 --> 00:01:42,144
Kseňa.

21
00:01:45,939 --> 00:01:46,773
Košin.

22
00:01:48,025 --> 00:01:50,402
<i>Pořád vidím tvůj výraz na té lodi.</i>

23
00:01:52,321 --> 00:01:53,655
<i>Nezapomenu na něj.</i>

24
00:01:55,073 --> 00:01:56,241
Valok.

25
00:01:57,200 --> 00:01:58,076
........