1
00:00:01,000 --> 00:00:02,458
Johne F. Walkere,

2
00:00:02,542 --> 00:00:06,625
Jste tímto zbaven titulu
a pravomocí kapitána Ameriky,

3
00:00:06,708 --> 00:00:08,167
a to s okamžitou platností.

4
00:00:10,792 --> 00:00:12,000
Poberte, co můžete.

5
00:00:12,083 --> 00:00:14,059
Ale víš, že nás Power Broker
nakonec najde, že jo?

6
00:00:14,083 --> 00:00:17,042
- Snažím se to napravit.
- Ne, ty se mstíš.

7
00:00:17,125 --> 00:00:19,875
Když se chceš vyhrabat z pekla,
ve kterém jsi uvíz, tak makej.

8
00:00:20,750 --> 00:00:22,458
Zemřela, když jsem byl v lochu.

9
00:00:22,542 --> 00:00:27,833
Nikdy nedovolí,
aby byl Kapitánem Amerikou černoch.

10
00:00:27,917 --> 00:00:30,583
Takže vážně bude Isajáh Bradley
rozhodovat, co uděláš?

11
00:00:30,667 --> 00:00:34,000
Být na jeho místě,
cítil bych to stejně.

12
00:00:34,083 --> 00:00:37,542
Ale k čemu by pak byla všechna
ta bolest a oběti

13
00:00:37,625 --> 00:00:40,083
kdybych se nepostavil
a nebojoval dál?

14
00:00:40,167 --> 00:00:41,958
Postaráme se,
aby GRC ten zákon neschválila.

15
00:00:42,042 --> 00:00:44,458
- Já přišel jen zabít Falcona.
- Svou šanci dostaneš.

16
00:00:44,542 --> 00:00:45,875
Dnes vyrážíme do bitvy.

17
00:01:38,792 --> 00:01:39,952
Hnutí je připraveno.

18
00:01:41,417 --> 00:01:42,792
Nikdy toho nenechají.

19
00:01:43,667 --> 00:01:44,958
Pokud je nezastavíme.

20
00:01:47,167 --> 00:01:48,167
Je čas.

21
00:01:55,208 --> 00:01:57,042
Jedna blesková zpráva.

22
00:01:57,125 --> 00:01:59,792
Při zasedání GRC na Manhattanu
došlo k výpadku energie,

........