1
00:00:02,720 --> 00:00:07,920
Titulky 23.4.2021
Andrea1717

2
00:00:08,120 --> 00:00:09,281
Konkurz na krátky film
"Nesmrteľná bohyňa"

3
00:00:09,297 --> 00:00:11,570
Ahoj. Som účastník číslo 23.

4
00:00:11,586 --> 00:00:14,615
Zjedzte jeden, zjedzte viac.

5
00:00:15,352 --> 00:00:16,815
Vypadni.

6
00:00:16,824 --> 00:00:20,178
Zozbieral som tieto erotické filmy
desať rokov.

7
00:00:20,207 --> 00:00:21,951
To ste mi nemali robiť?

8
00:00:22,847 --> 00:00:27,273
Byť či nebyť, to je otázka!

9
00:00:28,311 --> 00:00:29,679
To je všetko.

10
00:00:31,670 --> 00:00:34,811
Aké neúprimné.
Ako môžete byť taký neúprimný?

11
00:00:34,819 --> 00:00:36,970
To je všetko čo ste si pripravili?

12
00:00:39,694 --> 00:00:43,288
- Som účastník číslo 4.
- Bože, ten je špinavý.

13
00:00:43,476 --> 00:00:46,695
Ste tu, aby ste hrali kata?

14
00:00:47,570 --> 00:00:50,914
Vonku som uvidel plagát.
Rozdávate jedlo?

15
00:00:51,942 --> 00:00:54,147
Dnes tu máme úbohých hercov.

16
00:00:55,809 --> 00:01:00,197
Bolo to jedného večera v apríli 2014.

17
00:01:00,747 --> 00:01:02,877
Bol veľmi veterný deň.

18
00:01:03,887 --> 00:01:06,293
Konkurz na krátky film
"Nesmrteľná bohyňa"

19
00:01:07,285 --> 00:01:10,250
- Koľko je tu poschodí?
- Som takmer tam. Piate poschodie!

20
00:01:10,465 --> 00:01:12,249
- Tretie, druhé a prvé poschodie!
- Prepáčte?

21
00:01:12,265 --> 00:01:13,687
Som tu!

22
00:01:13,695 --> 00:01:14,983
Myslím, že sme videli dosť.

23
00:01:14,991 --> 00:01:18,487
Keď režisér povie stačilo, tak stačilo.
........