1
00:00:21,560 --> 00:00:26,140
Že zažiješ, jaké to je,
když přijdeš o dítě!

2
00:00:26,140 --> 00:00:28,800
A za Vanuta ti
to oplatím právě teď!

3
00:00:38,960 --> 00:00:41,640
Hideko! Hideko!

4
00:00:56,020 --> 00:01:01,070
Hideko. Hideko. Hideko!

5
00:01:01,070 --> 00:01:06,620
- Ang! Běž se na ni podívat!
- Hideko. Hideko.

6
00:01:08,250 --> 00:01:13,220
- Hideko.
- Ang! Ang! Ang!

7
00:01:13,220 --> 00:01:19,600
- Ang. Ang, slyšíš mě? - Hideko.
Proč? Proč, Hideko? - Ang! Ang!

8
00:01:20,770 --> 00:01:25,710
Víš moc dobře proč.

9
00:01:26,970 --> 00:01:30,110
- Ang! - Hideko.
- Ang! - Hideko! - Ang!

10
00:01:30,110 --> 00:01:34,560
- Hideko! - Ang! Ang! Ang!
- Hideko. - Ang!

11
00:01:34,560 --> 00:01:39,910
- Hideko. Hideko.
- Ang! - Hideko! Hideko!

12
00:01:40,210 --> 00:01:42,310
Hideko!

13
00:01:42,910 --> 00:01:47,360
- Hideko! - Ang. Ang,
slyšíš mě? - Hideko, prober se.

14
00:01:47,360 --> 00:01:52,240
- Hideko. - Ang! - Hideko.
- Ang, slyšíš mě? - Hideko.

15
00:01:52,240 --> 00:01:58,360
- Pomozte mi.
- Drž ji, nepouštěj ji.

16
00:01:58,360 --> 00:02:02,860
Nepouštěj ji.

17
00:02:42,630 --> 00:02:46,940
Kdo? Kdo to pláče?

18
00:02:47,380 --> 00:02:49,340
Kdo?

19
00:02:50,840 --> 00:02:55,360
Kdo to pláče? Kdo?

20
00:02:56,340 --> 00:03:01,180
Kdo to pláče? Kdo?

21
00:03:01,840 --> 00:03:05,840
Kdo? Kdo?

22
00:03:06,640 --> 00:03:12,780
Kdo mě to volá?
Kdo? Kdo mě to volá?

........