1
00:02:23,330 --> 00:02:28,250
Vyzvednu nové vybavení
ze skladu v Bangkok Noi.

2
00:02:28,250 --> 00:02:32,800
- Mezitím to zkuste zvednout.
Keisuke! - Ano, pane!

3
00:02:32,800 --> 00:02:36,780
- Svolej všechny, ať pomůžou
ten stroj zvednout. - Ano, pane!

4
00:02:36,780 --> 00:02:40,160
Pojďte nám všichni pomoct! (Jap)

5
00:02:40,160 --> 00:02:42,460
Zvedneme to! (Jap)

6
00:03:07,580 --> 00:03:11,900
Ang, proč jsi tu uniformu
Dok-malimu nedala?

7
00:03:12,780 --> 00:03:17,840
Chtěla jsem,
ale nikdo tam nebyl.

8
00:03:21,040 --> 00:03:25,840
Počkej, Ang. Kam všichni šli?

9
00:03:25,840 --> 00:03:28,780
To tam opravdu nebyl nikdo,
u koho bys tu tašku nechala?

10
00:03:29,240 --> 00:03:31,500
Kam šel Dok-mali?

11
00:03:31,870 --> 00:03:35,120
Že by na druhý břeh?

12
00:03:36,460 --> 00:03:40,360
Ale určitě se brzy vrátí.

13
00:03:40,360 --> 00:03:43,490
Nechoď tam a zpátky.

14
00:03:44,060 --> 00:03:48,000
Zítra nasbírám bavlnu,
tobolky se právě otevřely.

15
00:03:48,000 --> 00:03:52,080
Keře jsou celé bílé. Uděláme
pro dítě bavlněnou matraci.

16
00:03:52,080 --> 00:03:54,700
Ty látky, které Dok-mali poslal,

17
00:03:54,700 --> 00:04:01,040
stačí na polštáře a pleny
pro nejméně čtyři děti.

18
00:04:01,340 --> 00:04:04,520
Je vidět, že se
na to dítě moc těší.

19
00:04:07,740 --> 00:04:11,770
Počkej! Opatrně,
ať zase nespadneš.

20
00:04:11,770 --> 00:04:14,120
Já ti to vezmu.

21
00:04:14,120 --> 00:04:18,020
Nespěchej.

22
00:04:22,980 --> 00:04:26,440
Phone, k čemu ty tajnosti?

23
........