1
00:00:33,500 --> 00:00:36,550
Říkal jsi,

2
00:00:36,740 --> 00:00:44,380
že až se dítě narodí,
pověsíš na náš dům kapra.

3
00:00:49,540 --> 00:00:55,360
Pověsím na dům
obrovského kapra,

4
00:00:56,620 --> 00:01:04,610
abys ho viděl, až se
na nás budeš dívat z nebe.

5
00:01:06,930 --> 00:01:12,230
Jako v té japonské legendě
o tkadleně a pasáčkovi.

6
00:01:15,930 --> 00:01:21,510
Ty budeš pasáček

7
00:01:24,610 --> 00:01:35,470
a budeš na mě čekat
na hvězdě u Mléčné dráhy.

8
00:01:37,410 --> 00:01:44,570
A já tě budu brzy
následovat na protější hvězdu.

9
00:01:45,290 --> 00:01:51,590
Během svátku Tanabata,
sedmý den sedmého měsíce,

10
00:01:55,810 --> 00:02:02,670
se budeme moci setkat.

11
00:02:07,540 --> 00:02:17,000
Jak to, že si to
všechno pamatuješ?

12
00:02:19,100 --> 00:02:22,360
Protože tě miluju.

13
00:02:45,900 --> 00:02:48,950
Jsi unavený?

14
00:03:11,930 --> 00:03:16,040
Jen mluv dál.

15
00:03:16,230 --> 00:03:18,990
Nepřestávej.

16
00:03:19,590 --> 00:03:23,160
Chci tě poslouchat.

17
00:03:54,420 --> 00:04:00,290
Chci, aby naše dítě
vypadalo jako ty.

18
00:04:02,420 --> 00:04:05,270
Určitě to tak bude.

19
00:04:07,660 --> 00:04:10,730
Naši předkové věřili,

20
00:04:11,660 --> 00:04:14,990
že pokud matka někoho miluje,

21
00:04:18,180 --> 00:04:21,270
dítě bude vypadat jako on.

22
00:04:56,610 --> 00:05:03,520
Jen ať není moc
tvrdohlavé po mamince.

23
00:05:18,310 --> 00:05:21,270
........