1
00:00:03,624 --> 00:00:08,872
Titulky 25.4.2021
Andrea1717

2
00:00:09,072 --> 00:00:10,218
Konkurz na "Nesmrteľnú bohyňu".

3
00:00:10,243 --> 00:00:11,687
O ROK NESKÔR

4
00:00:11,703 --> 00:00:15,522
Režisér Kang, že pre tento film
vybrali Soo Jeong?

5
00:00:15,711 --> 00:00:18,704
Som vďačný,
ale nemám na starosti casting.

6
00:00:18,719 --> 00:00:20,719
Režisér Kang.

7
00:00:21,016 --> 00:00:22,961
Už sa o tom hovorí.

8
00:00:22,985 --> 00:00:27,852
Bohyňa alebo čokoľvek, Soo Jeong
si dala na rok pauzu

9
00:00:27,883 --> 00:00:31,492
a zrušila všetky svoje plány
pracovať s vami v tomto filme.

10
00:00:31,517 --> 00:00:33,149
Ako to, že som jediný,
kto to nevedel?

11
00:00:33,165 --> 00:00:34,844
To je také prekvapenie?

12
00:00:34,860 --> 00:00:37,172
Ako to, že za vami
prídu herečky najskôr?

13
00:00:37,188 --> 00:00:38,907
Režisér Kang,

14
00:00:38,916 --> 00:00:41,017
- vy ste úplne iná úroveň.
- To je pravda.

15
00:00:41,377 --> 00:00:45,759
Režisér Kang,
poďme sa spolu dnes najesť. Dobre?

16
00:00:45,869 --> 00:00:47,142
- Hej, reportér Oh.
- Je raz.

17
00:00:47,158 --> 00:00:48,831
- Je mu to nepríjemné.
- Reportér Oh.

18
00:00:48,856 --> 00:00:52,949
Dobrý deň. Môžete sa so mnou
porozprávať keď dáte tú ruku preč.

19
00:00:53,292 --> 00:00:54,986
Poďte sa so mnou najesť.

20
00:00:55,010 --> 00:00:58,353
V našej krajine je veľa
pekných a mladých mužov.

21
00:00:58,838 --> 00:01:01,561
- Oh, naozaj?
- Páči sa vám to?

22
00:01:01,576 --> 00:01:03,779
........