1
00:01:33,413 --> 00:01:38,413
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

2
00:01:47,761 --> 00:01:49,601
No tak. No tak.
Kde kurva si?

3
00:02:03,201 --> 00:02:05,361
Myslím, že môj manžel má pomer.

4
00:02:07,041 --> 00:02:10,297
S dvadsať päťkou s odstávajúcimi prsami.

5
00:02:10,321 --> 00:02:13,417
Nesmierne banálne.

6
00:02:13,441 --> 00:02:18,201
Mám otázku. Čo by si poradila
svojmu mladšiemu ja?

7
00:02:19,841 --> 00:02:21,937
Viac sa zabávať.

8
00:02:21,961 --> 00:02:24,297
A ty?

9
00:02:24,321 --> 00:02:26,841
Menej sa zabávať.

10
00:02:28,201 --> 00:02:30,721
A netrápiť sa tým, čo si o tebe myslia ľudia.

11
00:02:33,201 --> 00:02:36,857
A ... keď nad tým premýšľam,
neobťažovať sa antikoncepciou.

12
00:02:36,881 --> 00:02:39,777
- Naozaj?
- Áno. Celé tie roky na tabletke!

13
00:02:39,801 --> 00:02:45,217
Ukázalo sa, že aj napriek mojim ženským bokom,
ako hovorila tá stará krava,

14
00:02:45,241 --> 00:02:47,921
nebolo to také ľahké.

15
00:02:53,161 --> 00:02:57,721
Mne sa ... celkom páčili tie tvoje ženské boky.

16
00:02:59,961 --> 00:03:01,841
Flirtuješ so mnou?

17
00:03:10,361 --> 00:03:12,321
Dougie...

18
00:03:13,561 --> 00:03:16,177
- Musím to zdvihnúť.
- Jasné, viem.

19
00:03:16,201 --> 00:03:17,721
Jasné.

20
00:03:21,921 --> 00:03:23,281
Haló?

21
00:03:28,961 --> 00:03:31,401
<i> Connie! </i>

22
00:03:40,041 --> 00:03:41,737
<i> Connie! </i>

23
00:03:41,761 --> 00:03:43,401
<i> Connie! Connie! </i>

24
00:05:06,861 --> 00:05:08,757
........