1
00:00:07,883 --> 00:00:10,136
<i>Opravdový hrdina stojí nade vším,</i>

2
00:00:10,177 --> 00:00:13,431
<i>používá své pronikavé smysly,</i>
<i>aby skrze mlhu</i>

3
00:00:13,514 --> 00:00:15,015
<i>a skrz hřmot slyšel</i>

4
00:00:15,099 --> 00:00:18,018
<i>ten jeden slabý hlásek ve větru,</i>

5
00:00:18,102 --> 00:00:19,603
<i>křičící o pomoc.</i>

6
00:00:22,898 --> 00:00:24,567
VVM - 60 METRŮ, STÁLE ROSTE

7
00:00:29,029 --> 00:00:31,615
{\an8}Je snadné ztratit přehled.

8
00:00:31,699 --> 00:00:32,908
{\an8}No tak, lidi,

9
00:00:33,409 --> 00:00:36,078
svět je obrovské místo, nemám pravdu?

10
00:00:36,746 --> 00:00:37,997
Oslnivé.

11
00:00:38,497 --> 00:00:42,543
<i>Zločin, hanebnost a zlo</i>
<i>strkají své špinavé smrduté ruce</i>

12
00:00:42,626 --> 00:00:44,086
<i>do všech koutů zeměkoule.</i>

13
00:00:44,128 --> 00:00:47,548
<i>A to je co říct,</i>
<i>protože koule žádné kouty nemá.</i>

14
00:00:48,758 --> 00:00:52,595
<i>Nevinný život se ocitá</i>
<i>na pokraji katastrofy každé tři minuty.</i>

15
00:00:52,678 --> 00:00:55,765
<i>Chaos a vraždění se dějí na každé ulici,</i>

16
00:00:55,848 --> 00:00:58,851
<i>se zbraněmi nabitými</i>
<i>a namířenými tvým směrem.</i>

17
00:01:00,478 --> 00:01:01,937
<i>Co uděláš, hrdino?</i>

18
00:01:02,772 --> 00:01:03,939
<i>Co uděláš?</i>

19
00:01:04,607 --> 00:01:08,652
<i>Musíš se připravit a vzmužit.</i>

20
00:01:08,736 --> 00:01:12,782
<i>Protože jednou ten slabý,</i>
<i>ve větru křičící hlásek</i>

21
00:01:12,865 --> 00:01:14,283
<i>může být tvůj vlastní.</i>

22
00:01:20,456 --> 00:01:22,333
KLÍŠŤÁK

23
00:01:49,902 --> 00:01:52,780
<i>Přinášíme nové informace o VVM.</i>

24
00:01:52,863 --> 00:01:56,200
........