1
00:00:01,085 --> 00:00:02,962
Tak máme tady Vánoce.

2
00:00:03,087 --> 00:00:06,716
Dejte si grog a popadněte ženu,
protože teď to bude divoký.

3
00:02:51,130 --> 00:02:52,715
Ahoj.

4
00:02:54,884 --> 00:02:56,552
Ahoj.

5
00:03:05,269 --> 00:03:07,438
Já myslel, že jsi pryč.

6
00:03:11,859 --> 00:03:13,569
Chrápeš.

7
00:03:16,447 --> 00:03:19,366
- Promiň.
- Moc.

8
00:03:20,367 --> 00:03:24,830
Jo. Umím to i líp.

9
00:03:25,289 --> 00:03:28,876
Ne, to nechci. To vážně nechci.

10
00:03:34,173 --> 00:03:36,300
Hledal jsem tě.

11
00:03:39,094 --> 00:03:40,763
Já vím.

12
00:03:43,599 --> 00:03:46,018
- Já vím, že jo.
- Jo?

13
00:03:56,278 --> 00:03:58,572
Vrať se, Florido.

14
00:04:02,660 --> 00:04:07,331
- A nemyslím jenom do LaBorde.
- Hape.

15
00:04:08,040 --> 00:04:11,335
To ne. Tiše. Ne.

16
00:04:13,170 --> 00:04:14,838
Neříkej to.

17
00:04:23,222 --> 00:04:25,683
Proč to pořád tak chceš?

18
00:04:33,107 --> 00:04:34,566
Hape!

19
00:04:35,985 --> 00:04:37,820
Musíš mi pomoct.

20
00:04:54,128 --> 00:04:56,338
Bože! Neumírej, Florido.

21
00:04:56,839 --> 00:04:58,757
Bože.

22
00:05:13,647 --> 00:05:16,400
- Kde je Leonard?
- Viděl jsem ho ráno.

23
00:05:16,525 --> 00:05:20,487
Mám vyřídit, že je v jižní čtvrti.
A nemáš za ním jezdit.

24
00:05:21,780 --> 00:05:24,450
........