1
00:00:20,771 --> 00:00:22,314
Počkej, vydrž.

2
00:00:35,327 --> 00:00:36,662
Tak jdeme.

3
00:01:35,763 --> 00:01:37,556
Pomoc.

4
00:02:28,023 --> 00:02:29,859
Koukni, mladej.

5
00:02:31,443 --> 00:02:34,029
Pláčem na tomhle světě nic nezískáš.

6
00:02:35,030 --> 00:02:37,741
Ty tvoje kovbojský knížky...

7
00:02:37,867 --> 00:02:40,494
Žádnej z nich nebrečel, že jo?

8
00:02:41,370 --> 00:02:42,413
Jo.

9
00:02:43,914 --> 00:02:47,334
Kluci, co ti vzali prachy,
byli starší než ty, co?

10
00:02:48,252 --> 00:02:52,673
Bál ses. A nelíbilo se ti to, že ne?

11
00:02:54,091 --> 00:02:58,345
Po zádech ti běhal mráz,
šimralo tě v břiše.

12
00:02:59,054 --> 00:03:03,517
Klidně by ses odplazil
a neodešel jako chlap.

13
00:03:05,769 --> 00:03:09,690
Tohle bolí, co? Ale jenom zvenku.

14
00:03:09,815 --> 00:03:14,361
V životě jsou různý věci, co tě
bolí uvnitř. A bolí opravdu hodně.

15
00:03:14,820 --> 00:03:18,324
Bolí tak, že by ses chtěl
scvrknout a bejt malej,

16
00:03:18,449 --> 00:03:21,535
zmizet, abys už vůbec nebyl.

17
00:03:23,662 --> 00:03:26,290
Vzali ti víc než jen prachy.

18
00:03:26,415 --> 00:03:28,584
Vzali ti to, co jseš.

19
00:03:29,376 --> 00:03:32,296
Když ti někdo něco vezme,
máš dvě možnosti.

20
00:03:32,421 --> 00:03:35,132
Buď s tím žít, nebo ne.

21
00:03:36,258 --> 00:03:40,471
Kdo se nebere za svý, není chlap.

22
00:03:42,139 --> 00:03:44,600
Teď už víš, co máš dělat.

23
00:03:46,936 --> 00:03:48,771
Vem si to.

24
00:03:59,114 --> 00:04:01,116
........