1
00:02:09,421 --> 00:02:13,092
Petr... Ten si nikdy
nenechá ujít šanci se předvést.

2
00:02:13,175 --> 00:02:17,805
Vidí, jak jde Ježíš po vodě, a říká:

3
00:02:17,888 --> 00:02:21,100
„Víš ty co?
Vsadím se, že to taky zvládnu.“

4
00:02:21,183 --> 00:02:24,979
Na to mu Ježíš odpoví:
„Tak vylez z lodi a vyraž.“

5
00:02:25,980 --> 00:02:29,942
Promiňte. Slyšíte mě?
Funguje to? Je mě slyšet?

6
00:02:31,527 --> 00:02:33,279
Ne? Aha.

7
00:02:34,822 --> 00:02:38,868
Takže Petr se vydá pěšky po vodě.

8
00:02:38,951 --> 00:02:41,579
Moc si to užívá, na všechny mává.

9
00:02:41,662 --> 00:02:45,916
Až na to, že stále hovoříme o Petrovi.
Co tedy udělá?

10
00:02:47,418 --> 00:02:48,919
Podívá se dolů.

11
00:02:49,920 --> 00:02:51,839
Co se podle vás stane potom?

12
00:02:54,967 --> 00:03:00,055
Přesně tak, Luisi.
Sletí jako kámen. Zrovna tak.

13
00:03:00,723 --> 00:03:04,852
Ježíš ho ale chytí za paži,
vytáhne ho zpět do lodi

14
00:03:04,935 --> 00:03:07,104
a říká: „Co to s tebou je?

15
00:03:08,856 --> 00:03:12,568
Řekl jsem, že ty po vodě chodit dokážeš.

16
00:03:14,737 --> 00:03:16,530
Proč jsi mi nevěřil?“

17
00:03:19,950 --> 00:03:21,994
Pochybovat je v pořádku.

18
00:03:23,287 --> 00:03:24,872
Stejně jako mít otázky.

19
00:03:25,915 --> 00:03:29,084
Bůh chce, abyste našli svou vlastní cestu.

20
00:03:30,085 --> 00:03:35,382
Občas ale, čas od času,
vám dá Bůh cosi za úkol.

21
00:03:37,092 --> 00:03:40,012
A když se to stane, musíte všeho nechat

22
00:03:41,138 --> 00:03:43,515
a zkrátka vyrazit.

23
00:03:54,652 --> 00:03:56,278
Díky, že jste přišel.

........