1
00:00:19,353 --> 00:00:22,189
- Odveď ji odtud.
- Má právo tu být.

2
00:00:29,155 --> 00:00:30,823
Prasnice.

3
00:00:30,906 --> 00:00:32,158
Casey...

4
00:00:33,868 --> 00:00:37,747
Proč jste mi neřekli, že jste ji našli?
Je to má dcera.

5
00:00:37,830 --> 00:00:39,206
Jen její část.

6
00:00:40,624 --> 00:00:42,501
Jsem její matka.

7
00:00:46,922 --> 00:00:47,965
Casey?

8
00:00:48,924 --> 00:00:51,886
Rags. Zatracená Rags.

9
00:00:52,595 --> 00:00:56,724
Casey, já vím, že mě slyšíš.
Vím, že tam jsi.

10
00:00:57,725 --> 00:01:01,312
- Zlato, musíš se držet.
- Promiňte, tam nemůžete.

11
00:01:01,395 --> 00:01:03,564
Promiňte, ale budete muset zůstat tady.

12
00:01:05,775 --> 00:01:07,610
- Bože můj.
- Casey...

13
00:01:09,862 --> 00:01:13,783
- Musíš je odtud hned odvést.
- A ty mi musíš hned zmizet z očí.

14
00:01:13,866 --> 00:01:15,075
Matka MacNeilová?

15
00:01:16,660 --> 00:01:18,370
Někdo tu zestárl.

16
00:01:23,209 --> 00:01:24,251
Kat?

17
00:01:27,379 --> 00:01:29,465
Já věděla, že přijdeš.

18
00:01:31,050 --> 00:01:33,052
Vezmeš mě domů?

19
00:01:33,761 --> 00:01:37,097
Jasně. Vezmeme tě zpátky domů,
hned jak ti bude líp.

20
00:01:37,890 --> 00:01:42,645
- Řídíš příšerně. - Cože?
- Prostě odejdi, Katherine.

21
00:01:42,728 --> 00:01:46,774
Skoro jsi mě přejela,
když jsi té zrzavé štětce zírala na kozy.

22
00:01:47,358 --> 00:01:52,696
Jediná ze souboru, co měla nějaký talent,
a tys to zničila z lesbické zvědavosti.

23
00:01:53,739 --> 00:01:55,533
........