1
00:00:02,002 --> 00:00:05,047
- Potřebuju slyšet, že budete poslouchat.
- Budeme!

2
00:00:05,506 --> 00:00:08,008
- Prosím, nech ji být!
- Já ti nevěřím.

3
00:00:11,053 --> 00:00:12,513
- Angelo!
- Prosím!

4
00:00:18,227 --> 00:00:20,020
Okamžitě je nech být.

5
00:00:22,189 --> 00:00:25,776
- Konečně to začalo být zajímavé.
- Jste všichni v pořádku?

6
00:00:25,860 --> 00:00:29,822
- Ani ne.
- Musíte jí pomoct, prosím.

7
00:00:29,905 --> 00:00:32,742
Ať už to znamená cokoli, pomozte mi.

8
00:00:32,825 --> 00:00:35,661
Hovořím nyní s bytostí
uvnitř Angely Ranceové?

9
00:00:35,745 --> 00:00:38,998
Já nejsem posedlá, otče.
Došlo ke sjednocení.

10
00:00:39,665 --> 00:00:43,753
Vy víte, co to znamená.
Už není, jakou Angelu zachraňovat.

11
00:00:43,836 --> 00:00:48,132
Žádné modlitby ji nepřivedou zpět.
Jsem tu už jen já.

12
00:00:48,215 --> 00:00:50,593
Nevěřím, že jste se sjednotili.

13
00:00:50,676 --> 00:00:54,930
Což si říká o otázku,
jak daleko jste ochotný zajít?

14
00:01:01,187 --> 00:01:04,565
- Kam bude třeba.
- Já myslel, že ty jsi spíš mazlíček.

15
00:01:05,941 --> 00:01:11,572
Tak dobrá, Boží muži,
změříme si sílu tvého přesvědčení.

16
00:01:14,408 --> 00:01:16,827
Vyháním tě, nečistá duše!

17
00:02:23,352 --> 00:02:25,104
To není možné.

18
00:02:26,564 --> 00:02:29,817
Tentokrát jsi rozhodně zakročil.

19
00:02:33,654 --> 00:02:34,864
Marcusi?

20
00:02:59,513 --> 00:03:02,391
ON PŘICHÁZÍ

21
00:03:02,474 --> 00:03:06,937
Zdá se, že naše přítelkyně Angela
se k nám nakonec nepřidá.

22
00:03:07,021 --> 00:03:09,315
Rodinné problémy. Jaká škoda.
........