1
00:00:16,466 --> 00:00:19,755
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- Jste u nás více než vítáni.

2
00:00:19,822 --> 00:00:23,288
Dřív jsem po vás chtěl,
abyste žili. Abyste prostě žili.

3
00:00:23,311 --> 00:00:25,155
Na tomto místě.

4
00:00:25,644 --> 00:00:29,133
Nebyla bych tu,
kdybys za mě tak nebojoval.

5
00:00:29,244 --> 00:00:31,666
- Nebyl by tu ani on.
- On?

6
00:00:32,666 --> 00:00:35,644
<i>A já nejsem tvá sestra.</i>

7
00:00:35,711 --> 00:00:38,466
- Jsem tvá matka.
- Ty za to můžeš.

8
00:00:38,488 --> 00:00:40,422
Počkej!

9
00:00:51,777 --> 00:00:53,622
Plážový míč.

10
00:00:55,422 --> 00:00:57,177
Slon.

11
00:00:58,844 --> 00:01:00,733
Hrozny.

12
00:01:01,400 --> 00:01:03,222
Mám pokračovat?

13
00:01:06,688 --> 00:01:09,444
Ptala ses mě,
jak jsem se měl dnes ráno.

14
00:01:11,088 --> 00:01:14,933
Cítil jsem se plný naděje.

15
00:02:36,644 --> 00:02:38,422
Díky.

16
00:02:43,511 --> 00:02:45,422
Ta má ale ránu.

17
00:02:51,955 --> 00:02:54,622
Je to tu takové,
jak sis to představoval?

18
00:02:55,977 --> 00:02:57,844
Směřujeme k tomu.

19
00:02:58,444 --> 00:03:00,933
Asi za to musím
poděkovat právě vám.

20
00:03:04,822 --> 00:03:08,422
<i>Kdybych všem netajil,
na čem jsme spolupracovali,</i>

21
00:03:08,444 --> 00:03:11,222
<i>nikdy bychom tam nebyli všichni.</i>

22
00:03:12,622 --> 00:03:14,644
Někdy je lepší lhát.

23
00:03:15,844 --> 00:03:17,711
Morgane.
........