1
00:00:06,042 --> 00:00:07,875
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,667 --> 00:00:13,667
<i>Zatímco jsem ho hledala,</i>

3
00:00:13,750 --> 00:00:16,167
vzal si krvavý peníze za syna a utekl.

4
00:00:16,250 --> 00:00:19,250
Ale on nepřijde, Fatmo.
Vrať se do vesnice.

5
00:00:19,333 --> 00:00:22,833
Pořád na to myslím. Zdává se mi o vesnici.

6
00:00:22,917 --> 00:00:25,500
<i>Najdou tu zbraň</i>
<i>a přes Zafera dojdou k nám.</i>

7
00:00:25,583 --> 00:00:27,500
Řekni mi, kde je ta zbraň!

8
00:00:27,583 --> 00:00:30,000
- Schovává se?
- Proč by to dělal?

9
00:00:30,083 --> 00:00:32,875
- V jaký vesnici?
- Zafer je ve vaší vesnici.

10
00:00:35,250 --> 00:00:36,583
Zafere!

11
00:00:53,333 --> 00:00:56,583
SEDADLO U OKNA

12
00:00:56,667 --> 00:00:59,458
<i>Chtěla jít na autobus.</i>

13
00:01:00,042 --> 00:01:04,958
Vymluvila jsem jí to.
Zřejmě ji zase zmlátil a opustil ji.

14
00:01:05,042 --> 00:01:07,792
Ani se nebojí, že ji bude hledat.

15
00:01:10,083 --> 00:01:12,208
Přesvědčila jsem ji, ať si nastoupí.

16
00:01:13,250 --> 00:01:16,375
Nemá peníze, ale má svou hrdost.

17
00:01:17,167 --> 00:01:18,833
Musela jsem jí je vnutit.

18
00:01:19,333 --> 00:01:21,042
Zavezeme ji do bezpečí.

19
00:01:21,125 --> 00:01:24,708
Udělali jste chybu.
Proč jste je nechali odjet?

20
00:01:24,792 --> 00:01:26,458
Podívej se, jak je vyděšená.

21
00:01:26,542 --> 00:01:29,792
Vůbec nikomu nevěří. Jen se snaží přežít.

22
00:01:29,875 --> 00:01:33,125
Určitě jí vyhrožoval.
Podívej se, jak se choulí.

23
00:01:33,208 --> 00:01:35,500
Ten strach z ní přímo čiší.

24
........