1
00:00:06,083 --> 00:00:07,917
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:12,917 --> 00:00:16,292
<i>Umřel ti syn. Bolí to, chápu.</i>
<i>Ale ta bolest tě nezabila.</i>

3
00:00:16,375 --> 00:00:19,125
<i>Tak co víte?</i>
<i>Víte, kdo jste, Fatmo Yilmazová?</i>

4
00:00:19,208 --> 00:00:22,083
<i>Kdo ví, čím si ta chuděra prošla?</i>

5
00:00:22,167 --> 00:00:24,000
<i>Nemůžeš zabíjet příbuzný.</i>

6
00:00:24,083 --> 00:00:24,958
<i>Jsi vražedkyně.</i>

7
00:00:28,625 --> 00:00:33,208
PÁD

8
00:00:45,250 --> 00:00:46,292
Dobrý den.

9
00:00:46,375 --> 00:00:48,208
- Já jsem Su.
- Dobrý den.

10
00:00:48,292 --> 00:00:49,375
To je pan Faruk.

11
00:00:50,542 --> 00:00:53,250
Jak se máte? Snad nečekáte dlouho.

12
00:00:53,333 --> 00:00:57,208
Abych byl upřímný,
tak čekám docela dlouho, pane Faruku.

13
00:00:57,292 --> 00:00:58,125
Promiňte.

14
00:00:58,208 --> 00:01:01,125
Slečně Su se protáhlo jednání.

15
00:01:01,208 --> 00:01:05,375
Máme spoustu práce,
ale všechno jsme posunuli

16
00:01:05,458 --> 00:01:08,875
kvůli vašemu novému románu.

17
00:01:08,958 --> 00:01:12,000
Váš poslední román o manželce a dceři…

18
00:01:12,958 --> 00:01:13,792
Já jen…

19
00:01:14,375 --> 00:01:16,375
Jak bych to řekla?

20
00:01:17,667 --> 00:01:20,042
- Byl průlomový.
- Průlomový?

21
00:01:20,125 --> 00:01:23,042
Realisticky jste popsal život mladé dívky,

22
00:01:23,125 --> 00:01:27,083
která má potíže s matkou
kvůli generačním rozdílům

23
00:01:27,583 --> 00:01:30,625
v neklidném období osmdesátých let.

24
........