1
00:00:39,599 --> 00:00:44,599
Titulky 27.4.2021
Andrea1717

2
00:00:44,799 --> 00:00:49,640
Fah, si veľmi zranený?

3
00:00:51,719 --> 00:00:53,119
Prosím preber sa.

4
00:00:54,759 --> 00:00:57,000
Ty si ma pozval von.

5
00:01:24,519 --> 00:01:29,280
Pravdepodobne je unavený,
tak ho nechajme najskôr vyspať.

6
00:01:40,239 --> 00:01:42,159
Mám pre teba niečo.

7
00:01:50,000 --> 00:01:54,400
Fah to držal, keď prišla záchranka.

8
00:01:57,000 --> 00:01:58,599
Myslím, že ti to chcel dať.

9
00:02:12,639 --> 00:02:14,919
Je to všetko moja chyba.

10
00:02:17,520 --> 00:02:19,039
Je to moja chyba...

11
00:02:50,199 --> 00:02:52,400
Ďakujem, že si bol
súčasťou môjho života.

12
00:02:53,960 --> 00:02:57,680
Odkedy zomrel môj otec,
okrem mamy,

13
00:02:58,520 --> 00:03:00,520
si bol ty jediný dôvod,
prečo som bol schopný žiť.

14
00:03:01,879 --> 00:03:08,800
Ty si priniesol
na moju potemnelú oblohu jas.

15
00:03:09,680 --> 00:03:11,680
Vždy som si hovoril,

16
00:03:12,439 --> 00:03:17,240
že to čo k tebe cítim,

17
00:03:18,319 --> 00:03:20,719
vieme obaja už dlhú dobu.

18
00:03:20,719 --> 00:03:22,199
Sme dobrí priatelia.

19
00:03:23,719 --> 00:03:24,719
Ale teraz...

20
00:03:25,879 --> 00:03:27,400
Viem, že to tak nie je.

21
00:03:29,400 --> 00:03:30,400
Paper.

22
00:03:31,439 --> 00:03:32,439
Milujem ťa.

23
00:05:21,160 --> 00:05:22,160
Ako sa má?

24
00:05:24,519 --> 00:05:25,519
........