1
00:00:00,500 --> 00:00:01,600
V předchozích dílech...

2
00:00:01,600 --> 00:00:03,860
Je to v slzném plynu.

3
00:00:03,960 --> 00:00:05,092
Co je v slzném plynu?

4
00:00:05,135 --> 00:00:06,919
Nanoskopický sledovací zařízení

5
00:00:06,963 --> 00:00:09,226
pasivně rozmístněný v plynových částicích.

6
00:00:09,270 --> 00:00:11,576
Počet lidí který musíme
zachránit právě masivně vzrostl.

7
00:00:11,620 --> 00:00:13,187
A ten počet zahrnuje nás.

8
00:00:13,230 --> 00:00:15,189
Něco je špatně s mýma rukama.

9
00:00:15,232 --> 00:00:16,712
Jsou to ty nano-sledovače.

10
00:00:16,755 --> 00:00:18,105
To je to co dělá problémy
s Macovýma rukama.

11
00:00:18,148 --> 00:00:19,280
Jednoduše, nano-sledovače

12
00:00:19,323 --> 00:00:20,672
formovali chorobu v Macovém mozku.

13
00:00:20,716 --> 00:00:22,370
Takže zatím co Macův
mozek může fungovat dobře,

14
00:00:22,413 --> 00:00:23,849
jeho ruce nedostávají zprávu.

15
00:00:23,893 --> 00:00:25,068
Jakej je plán, jak najít makléře.

16
00:00:25,112 --> 00:00:26,896
Už jsme ho našli.

17
00:00:26,939 --> 00:00:28,245
Parkrová, poznejte našeho
nanobotovýho makléře.

18
00:00:28,289 --> 00:00:30,030
Teď jen musíme počkat, kdo ho kontaktuje.

19
00:00:30,073 --> 00:00:32,293
Kdo je to?

20
00:00:34,512 --> 00:00:36,123
Nikomu jsem nic neřekl.

21
00:00:36,166 --> 00:00:38,168
Nikdo neví o nano...

22
00:00:38,212 --> 00:00:40,214
Ne! Ne, ne, ne!

23
00:00:47,221 --> 00:00:48,831
Žádná další otupělost,

24
00:00:48,874 --> 00:00:51,442
žádné další psychologické efekty, taky.

........