1
00:00:04,427 --> 00:00:07,252
Štatistiky počtu zločincov
sú vyššie, ako by sme chceli,

2
00:00:07,277 --> 00:00:09,676
ale vďaka dátam
z posledných mesiacov,

3
00:00:09,700 --> 00:00:11,080
sme veľmi optimistickí.

4
00:00:11,105 --> 00:00:13,230
Je to výsledkom práce

5
00:00:13,255 --> 00:00:15,166
nováčikov v ich rajónoch.

6
00:00:15,191 --> 00:00:17,584
Na miestach je aj
komunitná polícia

7
00:00:17,608 --> 00:00:20,887
a susedstvá na to
reagovali efektívne.

8
00:00:20,911 --> 00:00:24,257
Vieme, že zmena nie je ľahká,

9
00:00:24,281 --> 00:00:27,052
ale sľúbili sme transparentnosť

10
00:00:27,077 --> 00:00:29,895
a vládnutie v medziach
zákonov a vytrváme v tom.

11
00:00:29,920 --> 00:00:31,222
Ďakujem.

12
00:00:31,247 --> 00:00:33,667
- Zástupkyňa Millerová!
- Zástupkyňa Millerová.

13
00:00:33,691 --> 00:00:36,633
Nedávno bolo päť dôstojníkov
suspendovaných alebo prepustených,

14
00:00:36,658 --> 00:00:39,832
kvôli zneužitiu úradnej moci.
V akom je to stave?

15
00:00:40,363 --> 00:00:41,900
Práve ste si odpovedala.

16
00:00:41,925 --> 00:00:44,511
Sú buď suspendovaní
alebo prepustení.

17
00:00:44,535 --> 00:00:46,379
Znamená to, že dávame pozor

18
00:00:46,403 --> 00:00:48,687
a máme zodpovednosť za ľudí.

19
00:00:48,712 --> 00:00:52,066
Sú súčasťou kultúry,
ktorá sa už nebude tolerovať.

20
00:00:53,121 --> 00:00:55,033
V dôsledku tohto
zneužitia úradnej moci

21
00:00:55,058 --> 00:00:58,682
bolo nedávno oslobodených
niekoľko násilných páchateľov.

22
00:00:58,707 --> 00:01:01,828
Hovorím o vrahoch, násilníkoch.

........