1
00:00:06,000 --> 00:00:08,958
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:22,292 --> 00:00:25,833
- Buď pochválen náš pán Ježíš Kristus.
- Teď a navždy. Amen.

3
00:00:26,333 --> 00:00:29,125
Jsou to dva týdny od mé poslední zpovědi.

4
00:00:29,208 --> 00:00:31,292
Učinila jsem pokání.

5
00:00:31,375 --> 00:00:34,125
Zhřešila jsem proti Bohu těmito hříchy:

6
00:00:34,625 --> 00:00:37,208
Lhala jsem své mámě. A tátovi.

7
00:00:37,292 --> 00:00:41,125
Několikrát jsem zmeškala
večerní modlitbu a…

8
00:00:41,625 --> 00:00:42,625
měla jsem sex.

9
00:00:45,167 --> 00:00:47,542
Se svým přítelem? Nebo sama se sebou?

10
00:00:47,625 --> 00:00:48,708
S mým přítelem.

11
00:00:49,667 --> 00:00:52,417
Tedy s mým snoubencem.
Ale je jako manžel.

12
00:00:53,458 --> 00:00:56,292
Teda bude to můj manžel.

13
00:00:56,375 --> 00:00:58,250
Je to tvůj manžel, nebo ne?

14
00:00:58,333 --> 00:00:59,542
Prakticky ne.

15
00:01:00,417 --> 00:01:04,042
- Ale teoreticky je.
- Takže to byl předmanželský sex.

16
00:01:05,375 --> 00:01:06,417
Těžký hřích.

17
00:01:08,458 --> 00:01:11,083
Bože, poslal jsi svého jednorozeného syna…

18
00:01:11,167 --> 00:01:12,000
Omlouvám se.

19
00:01:13,083 --> 00:01:15,458
Mně se neomlouvej. Omluv se Bohu.

20
00:01:16,833 --> 00:01:18,958
Nemluví skrze vás Bůh?

21
00:01:21,167 --> 00:01:23,625
Teoreticky ano, prakticky ne.

22
00:01:26,417 --> 00:01:28,042
- Polepšíš se?
- Ano.

23
00:01:28,917 --> 00:01:31,042
Lituju svých hříchů a slibuju.

24
00:01:31,125 --> 00:01:32,875
I když přijde ne…
........