1
00:00:06,000 --> 00:00:08,958
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:10,000 --> 00:00:11,500
VOJENSKÁ UNIVERZITA

3
00:00:37,000 --> 00:00:39,708
To je ale talent! Ztrácíte tu čas.

4
00:00:39,792 --> 00:00:41,792
Jo. Taky myslím.

5
00:00:42,375 --> 00:00:43,792
Prosím, odevzdejte zbraň.

6
00:00:44,917 --> 00:00:48,083
- Ale hodina neskončila!
- Pro vás ano.

7
00:00:51,208 --> 00:00:53,875
- A co máme za problém tady?
- Žádný.

8
00:00:59,500 --> 00:01:00,833
Vystřelte, prosím.

9
00:01:08,042 --> 00:01:09,500
Promiňte, nemůžu.

10
00:01:10,917 --> 00:01:12,750
Hyperaktivita, nebo impotence.

11
00:01:13,250 --> 00:01:14,375
Nic mezi tím.

12
00:01:15,750 --> 00:01:18,500
Mileniály nikdy nepochopím. Nikdy.

13
00:01:55,708 --> 00:01:58,708
<i>Kopulatorium</i>

14
00:01:59,333 --> 00:02:01,917
<i>Když se na mě budeš dívat,</i>
<i>jak si dělám dobře</i>

15
00:02:02,000 --> 00:02:03,333
<i>Chci se dívat i na tebe</i>

16
00:02:13,042 --> 00:02:14,000
To je ale díra.

17
00:02:21,042 --> 00:02:22,667
Čistíš si zuby dvě minuty.

18
00:02:23,542 --> 00:02:24,625
Minimálně.

19
00:02:45,667 --> 00:02:47,333
Není tu nic k vidění.

20
00:02:48,042 --> 00:02:50,042
Kde to mám sakra dělat?

21
00:02:50,125 --> 00:02:53,042
Když ne ve sprše?
Před mými spolubydlícími?

22
00:02:57,583 --> 00:02:59,292
Souhlasila bys…

23
00:03:05,458 --> 00:03:08,208
to dělat v bezpečném,
kontrolovaném prostředí,

24
00:03:08,292 --> 00:03:10,417
kde tě nikdo neuvidí?
........