1
00:00:06,000 --> 00:00:08,958
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:31,042 --> 00:00:32,083
Co se stalo?

3
00:00:32,625 --> 00:00:34,542
Tohle jsem už dlouho neviděla.

4
00:00:35,542 --> 00:00:36,500
Co?

5
00:00:37,417 --> 00:00:39,167
Takovou blokádu Višuddhy.

6
00:00:39,958 --> 00:00:40,958
Kde?

7
00:00:41,042 --> 00:00:42,917
V krční čakře.

8
00:00:43,000 --> 00:00:47,542
Energie v tvém těle neproudí tak,
jak by měla. Odblokujeme ji.

9
00:00:47,625 --> 00:00:48,792
Pomůžete mi?

10
00:00:50,958 --> 00:00:51,875
Jak?

11
00:00:53,042 --> 00:00:55,583
Opakuj stále dokola jednoduché slovo.

12
00:00:57,083 --> 00:01:00,167
- Ne, já nevím.
- „Ne“! To je dobré slovo.

13
00:01:00,792 --> 00:01:01,792
Ne?

14
00:01:03,250 --> 00:01:04,292
Opakuj to.

15
00:01:06,750 --> 00:01:07,583
Ne.

16
00:01:08,375 --> 00:01:09,583
Déle.

17
00:01:11,458 --> 00:01:12,958
Ne.

18
00:01:13,667 --> 00:01:14,625
Hlasitěji.

19
00:01:15,208 --> 00:01:19,208
Ne.

20
00:01:20,375 --> 00:01:21,750
Na chvilku mě omluvte.

21
00:01:27,750 --> 00:01:29,333
Promiňte, musím jít.

22
00:01:34,042 --> 00:01:37,167
Dneska jezdí méně autobusů. Je svátek.

23
00:01:42,833 --> 00:01:46,375
- Díky, že jste mě dneska pozvala, madam.
- Ne madam. Joanno.

24
00:01:47,292 --> 00:01:48,417
Objetí jednotnosti.

25
........