1
00:00:06,320 --> 00:00:11,000
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,080 --> 00:00:12,640
<i>Dobré ráno.</i>

3
00:00:12,720 --> 00:00:15,200
<i>V naší show je jistě vidět,</i>

4
00:00:15,280 --> 00:00:17,480
<i>že jsou si všichni hráči rovni.</i>

5
00:00:17,560 --> 00:00:21,800
<i>Že mají všichni stejná nezadatelná práva,</i>

6
00:00:21,880 --> 00:00:25,640
<i>mezi něž patří návštěva vířivky</i>
<i>či občasný večírek,</i>

7
00:00:25,720 --> 00:00:28,880
<i>ale nemají právo spát,</i>
<i>když nás mají zabavit.</i>

8
00:00:33,840 --> 00:00:35,880
Co to sakra je?

9
00:00:37,400 --> 00:00:38,720
Co to znamená?

10
00:00:38,800 --> 00:00:39,720
Bože.

11
00:00:41,480 --> 00:00:43,760
Ještě se mi neroztáhly zorničky.

12
00:00:43,840 --> 00:00:45,360
Takové probuzení.

13
00:00:45,440 --> 00:00:48,000
Jsme snad na vojně nebo co?

14
00:00:48,080 --> 00:00:49,400
Snad ne.

15
00:00:51,480 --> 00:00:53,960
- „Den demokracie.“
- Co to sakra je?

16
00:00:54,560 --> 00:00:56,680
Politice jsem nikdy nerozuměla.

17
00:00:58,040 --> 00:01:00,280
A rozhodně ne takhle brzo ráno.

18
00:01:00,880 --> 00:01:03,560
<i>Koukej se probrat,</i>
<i>protože demokracie nespí,</i>

19
00:01:03,640 --> 00:01:05,920
<i>tím spíš na Den demokracie.</i>

20
00:01:06,000 --> 00:01:08,600
<i>Hráči během dne dostanou příležitosti,</i>

21
00:01:08,680 --> 00:01:11,240
<i>aby dělali rozhodnutí a uplatňovali práva.</i>

22
00:01:12,600 --> 00:01:15,440
„U dveří máš balíček.“

23
00:01:15,520 --> 00:01:18,240
Kruhu, ty jsi plný překvapení.

24
00:01:19,960 --> 00:01:22,000
Co to sakra je?

........