1
00:00:41,440 --> 00:00:44,400
Pomoc!
Ty parchante!

2
00:00:53,840 --> 00:00:56,000
<i>Přebírá nejkrásnější podoby.</i>

3
00:00:56,815 --> 00:00:59,295
<i>Neukazuje svou pravou podstatu.</i>

4
00:01:02,008 --> 00:01:04,488
<i>Pozvedá nejzákladnější instinkty.</i>

5
00:01:07,960 --> 00:01:11,200
<i>Ďábel je všude kolem.</i>

6
00:01:21,606 --> 00:01:23,146
Nikdo ti už neublíží.

7
00:01:24,120 --> 00:01:27,400
<i>Čert ví co dělat,
abychom ztratili ostražitost.</i>

8
00:01:47,600 --> 00:01:50,180
<i>I když v těchto horách
je úrodná země,</i>

9
00:01:50,357 --> 00:01:52,477
<i>křišťálově čistá voda,</i>

10
00:01:52,960 --> 00:01:55,600
<i>a léčivé rostliny jako v ráji,</i>

11
00:01:56,800 --> 00:01:59,560
<i>skrývá se zde zlo.</i>

12
00:02:35,470 --> 00:02:36,510
Amaio.

13
00:02:38,500 --> 00:02:39,940
Amaio, co je ti?

14
00:02:42,960 --> 00:02:44,120
Co se ti stalo?

15
00:02:49,174 --> 00:02:50,214
Co zíráte?

16
00:02:51,200 --> 00:02:52,280
Dejte mi pokoj.

17
00:03:00,319 --> 00:03:01,719
Ty taky zmiz.

18
00:03:16,040 --> 00:03:18,160
<i>Nevysvětlitelné vidiny.</i>

19
00:03:21,246 --> 00:03:22,686
<i>Zmizení.</i>

20
00:03:24,040 --> 00:03:26,511
Překlad: Mejsy.

21
00:03:59,015 --> 00:04:03,049
<b>EL INTERNADO: LAS CUMBRES
S01E05</b>

22
00:05:01,276 --> 00:05:04,695
<i>Po staletí obyvatelé těchto hor</i>

23
00:05:04,720 --> 00:05:07,600
<i>se oddávali hříchu a chtíči.</i>

24
00:05:09,110 --> 00:05:10,520
<i>Neustále chtíči.</i>

........