1
00:00:01,125 --> 00:00:02,541
Debbie, kde je Mark?

2
00:00:03,625 --> 00:00:05,125
Vím, že jsi superhrdina.

3
00:00:05,208 --> 00:00:06,500
Jen si leť, chlapečku.

4
00:00:07,083 --> 00:00:09,291
-Ahoj, Eve.
-Takže dnes pomáhám tobě.

5
00:00:10,125 --> 00:00:12,500
Pěstujeme ti nový tělo.

6
00:00:13,458 --> 00:00:15,291
Ví Mark, že jeho táta je vrah?

7
00:00:15,375 --> 00:00:16,708
Nepleť se do toho, Cecile.

8
00:00:16,791 --> 00:00:19,000
Tady Markova máma. Musím s ním mluvit!

9
00:00:19,083 --> 00:00:20,416
Co se děje?

10
00:00:21,166 --> 00:00:24,166
Kde je Všemocný? Kde je?

11
00:00:25,166 --> 00:00:27,375
Vrahu! Ty jsi nás zradil!

12
00:00:27,875 --> 00:00:29,666
Měl jsi zůstat mrtvý.

13
00:00:31,458 --> 00:00:32,625
Tati?

14
00:00:49,583 --> 00:00:50,541
Marku...

15
00:00:51,541 --> 00:00:52,708
Musíme si promluvit.

16
00:01:01,333 --> 00:01:02,625
Ne!

17
00:01:04,500 --> 00:01:06,416
Někdo tě ovládá!

18
00:01:06,500 --> 00:01:09,333
-Tati, řekni mi, jak to zastavím.
-Marku...

19
00:01:10,125 --> 00:01:11,666
Nechte tátu být!

20
00:01:12,166 --> 00:01:15,000
-Nechte ho být!
-Dost.

21
00:01:18,000 --> 00:01:21,250
Jsem to já, Marku. Jenom já.

22
00:01:27,125 --> 00:01:29,000
Takhle to být nemělo,

23
00:01:29,083 --> 00:01:30,583
ale nemám na vybranou.

24
00:01:31,041 --> 00:01:34,000
Musíš vědět, odkud opravdu pocházím.

25
........