1
00:00:01,286 --> 00:00:03,152
Viděli jste... </i>

2
00:00:03,221 --> 00:00:05,088
Musíte přece tušit,
co cítíte

3
00:00:05,123 --> 00:00:08,571
ke konstáblovi Grantovi a k mému synovi.

4
00:00:08,827 --> 00:00:12,094
Jak jste navrhovala,
můžeme se vrátit k práci?

5
00:00:12,130 --> 00:00:13,463
Vzhledem k úmrtí strážníka

6
00:00:13,498 --> 00:00:15,532
zahajujeme další interní vyšetřování.

7
00:00:15,600 --> 00:00:18,167
V sázce je vaše kariéra strážníka.

8
00:00:18,202 --> 00:00:20,136
Tvrdíš, že si mě vážíš jako doktorky.

9
00:00:20,171 --> 00:00:21,270
Ano.

10
00:00:21,306 --> 00:00:22,704
Chci, aby ses podle toho ke mně choval.

11
00:00:22,773 --> 00:00:24,372
Můžu ti říct jen to,
co jsem pověděla tvé matce.

12
00:00:24,442 --> 00:00:26,207
O lásku je třeba bojovat.

13
00:00:26,276 --> 00:00:28,844
Možná to musela být ona,
kdo udělá první krok.


14
00:00:28,879 --> 00:00:30,879
Co o tom ty můžeš vědět?

15
00:00:40,791 --> 00:00:41,791
Promiň.

16
00:00:43,293 --> 00:00:44,993
Musel jsem usnout.

17
00:00:48,398 --> 00:00:50,532
Vstal jsi brzy.

18
00:00:50,568 --> 00:00:52,668
Spíš pozdě.

19
00:00:52,703 --> 00:00:54,703
Nešel jsem si lehnout.

20
00:00:54,738 --> 00:00:55,738
-

21
00:00:58,041 --> 00:01:04,645
V kanceláři jsem staré problémy
nahrazoval novými.

22
00:01:04,681 --> 00:01:06,247
Podařilo se mi zachránit ropnou věž

23
00:01:06,316 --> 00:01:09,184
dřív, než na ní požár
způsobil větší škody.

24
........