1
00:00:04,000 --> 00:00:09,384
přeložil VEGETOL

2
00:00:46,868 --> 00:00:51,100
Před 10 lety solární
inovátor Milan Friedrich

3
00:00:51,342 --> 00:00:55,000
narazil na plány
z 2. světové války,

4
00:00:55,193 --> 00:00:58,909
které popisovaly,
jak sestrojit UFO.

5
00:00:59,310 --> 00:01:04,600
Při zkoumání pravosti plánů začal
spolupracovat s bývalými agenty OSN.

6
00:01:04,874 --> 00:01:08,100
Jejich původní tajná mise:
Komunikace s mimozemšťany

7
00:01:08,277 --> 00:01:10,900
a jejich využití
pro vojenské účely.

8
00:01:11,055 --> 00:01:14,600
Po ukončení výzkumu prodělal
Milan intenzivní trénink

9
00:01:14,792 --> 00:01:16,900
a rozhodl se pomoci.

10
00:01:17,204 --> 00:01:20,948
Natočeno podle skutečného
životního příběhu Milana Friedricha.

11
00:01:30,000 --> 00:01:33,720
AF-825, udržujte
letovou hladinu 3-0-0.

12
00:01:38,000 --> 00:01:39,600
AF-825, tady Pražská věž.

13
00:01:39,900 --> 00:01:43,090
Na 11 hodinách vidím cíl,
který se nehlásí.

14
00:01:43,390 --> 00:01:46,800
Může být v sektoru s nízkou
nadmořskou výškou. Rozumíte?

15
00:01:52,420 --> 00:01:55,210
AF-825, tady Pražská věž.
Opakuji.

16
00:01:55,510 --> 00:01:57,280
Na 11 hodinách vidím cíl,
který se nehlásí.

17
00:01:57,580 --> 00:02:02,220
Může být v sektoru s nízkou
nadmořskou výškou. Rozumíte?

18
00:02:34,810 --> 00:02:37,130
Tady AF-825. Rád bych
upozornil Pražskou věž,

19
00:02:37,430 --> 00:02:41,500
že cíl nemůže být
v nízké nadmořské výšce.

20
00:02:44,040 --> 00:02:48,030
Cíl je nade mnou,
sestupuje na 3-5-0.

21
00:02:48,330 --> 00:02:50,446
Zopakujte to, AF-825.
........