1
00:00:08,705 --> 00:00:09,985
<font color="#0000ff">Přeložil Džungla</font>

2
00:00:10,608 --> 00:00:14,296
{\an6}VELKÉ NEZNÁMO PŘED

3
00:00:11,855 --> 00:00:14,296
{\an3}Než se objevil Joe Gardner

4
00:00:17,726 --> 00:00:21,271
Ne, Neptune počkej, věř mi.
Neodcházej na Zemi, nestojí to za to.

5
00:00:21,355 --> 00:00:24,233
To místo je špinavé a
mokré a osamělé a...

6
00:00:24,316 --> 00:00:27,861
No tak, Neptune,
vzpomeň si na naši taneční party.

7
00:00:27,945 --> 00:00:31,448
Co? Buď tady se mnou,
jestli chceš zůstat v pohodě!

8
00:00:31,532 --> 00:00:33,116
Ale já už můžu odejít na Zemi.

9
00:00:33,200 --> 00:00:36,161
Ano, můžeš. Gratulujeme ti.
Dokončila jsi svůj Zeměznak.

10
00:00:36,245 --> 00:00:38,205
- A 22 ho ještě neudělala.
- PORADCE JERRY A: Ještě ne.

11
00:00:38,288 --> 00:00:39,748
Nemá pro co žít.

12
00:00:39,831 --> 00:00:41,625
PORADCE JERRY B: Ona to taky zvládne.

13
00:00:46,713 --> 00:00:49,716
Co na tobě všichni vidí,
ty hloupá létající skálo?

14
00:00:49,800 --> 00:00:51,260
Kradeš mi všechny přátele.

15
00:00:51,343 --> 00:00:53,136
Jak by asi bylo tobě, kdybych...

16
00:00:53,720 --> 00:00:57,641
Kdybych zařídila,
aby za tebou už žádné duše nechodily?

17
00:00:57,724 --> 00:01:01,186
Potom by tu všechny musely zůstat se mnou.

18
00:01:04,913 --> 00:01:07,717
22 proti ZEMI

19
00:01:15,159 --> 00:01:17,144
Obyčejná krabice :-)

20
00:01:18,537 --> 00:01:20,289
Jste hloupé duše bez názoru.

21
00:01:20,372 --> 00:01:22,374
Jsme hloupé duše bez názoru.

22
00:01:22,457 --> 00:01:23,709
Jste úplně k ničemu.

23
00:01:23,792 --> 00:01:25,168
Jsme úplně k ničemu.

........