1
00:00:00,001 --> 00:00:01,303
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,304 --> 00:00:02,481
Tuhle tady byla Donna.

3
00:00:02,505 --> 00:00:05,382
Vyprávěla mi
o nějakém muži z dřívějška...

4
00:00:05,429 --> 00:00:07,263
Dala Harveymu
před ním přednost.

5
00:00:07,298 --> 00:00:10,599
Zajímalo by mě,
jestli opravdu lituje toho,

6
00:00:10,635 --> 00:00:13,803
že nikdy neřekla
Harveymu, jak se cítí.

7
00:00:13,838 --> 00:00:16,272
Andrew, tohle je mezi námi,
Jessica do toho nepatří.

8
00:00:16,307 --> 00:00:18,876
Přiznala, že se účastnila podvodu
před newyorskou právnickou komorou.

9
00:00:18,876 --> 00:00:20,476
Vtipné, že to nikoho nezajímalo.

10
00:00:20,511 --> 00:00:21,610
Mě ano.

11
00:00:21,646 --> 00:00:23,712
- Ty parchante.
- A je to tu.

12
00:00:23,748 --> 00:00:25,714
Pro tenhle pohled jsem sem přišel.

13
00:00:25,750 --> 00:00:29,287
Ještě lepší by bylo být u toho,
až budeš Jessice Pearsonové říkat,

14
00:00:29,287 --> 00:00:30,998
že kvůli tobě přišla
o možnost praktikovat právo.

15
00:00:31,022 --> 00:00:33,289
Řekni Harveymu, co k němu cítíš.

16
00:00:33,324 --> 00:00:34,390
Co?

17
00:00:34,425 --> 00:00:36,959
Kdyby nebylo tebe,
nebyl bych s Rachel.

18
00:00:36,994 --> 00:00:38,661
A když dovolím, abys přišla o něco,

19
00:00:38,696 --> 00:00:40,729
co tě učiní tak
šťastnou jako my dva,

20
00:00:40,765 --> 00:00:42,231
nikdy bych si to neodpustil.

21
00:00:42,266 --> 00:00:44,945
<i>Už se to stalo</i>
a nic s tím nezmůžeme.

22
00:00:44,969 --> 00:00:47,736
Můžeme s tím něco dělat
a taky to uděláme.
........